bioanlegg

Velkommen til vårt moderne avfallsanlegg


Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke.

Adresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker
Tlf: 61314720

Ny sorteringsinformasjon for bedrifter

Sortere.no har eksistert noen år for private. Nå er den nylig etablert for bedrifter. Her kan du hente opplysninger om lover og regler, informasjon om håndtering av ulike avfallstyper og hvor du kan kaste de. Her er også nytting informasjon om hvorfor sortering av avfall er viktig. 

Levering av båter til HRA


Ringerikes Blad hadde 8. juli en artikkel om muligheten for å levere båtvrak til gjenvinningsstasjonene. HRA gjør oppmerksom på at båter bare kan leveres på Trollmyra på Jevnaker og at det er mindre båter som kan leveres. Motorer, drivaksler, inventar med mer må tas ut på forhånd og leveres for seg.

Glasscontainer Kiwi Jaren

Glasscontaineren på Kiwi Jaren ble fjernet mandag den 13. juli. Dette på grunn av forsøpling rundt containeren.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.