bioanlegg

Velkommen til vårt moderne avfallsselskap


Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke.

Adresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker
Tlf: 61314720

Veier i vårløsningen - renovasjonsbiler

vaarlosningDe som har privat vei som kan bli skadet av tungtransport i vårløsningen må stenge veien med fysisk sperre eller tydelig skilting. Dunker må trilles frem slik at de er tilgjengelig for renovasjonsbilen når veien er stengt. Takk for hjelpen!

Brett kartonger - bedre vinnermuligheter

Kartonger

Fra årsskiftet kan du levere brettede enkeltkartonger med navn i papirinnsamlingen - og vinne 10.000 kroner. For å vinne 100.000 kroner må du fortsatt levere kubber med minimum 6 kartonger i den 7. For skolemelk gjelder 4 kartonger i den 5.
Ingen grunn til ikke å gjøre dette. Lykke til.

Ny sorteringsinformasjon for bedrifter

Sortere.no har eksistert noen år for private. Nå er den nylig etablert for bedrifter. Her kan du hente opplysninger om lover og regler, informasjon om håndtering av ulike avfallstyper og hvor du kan kaste de. Her er også nytting informasjon om hvorfor sortering av avfall er viktig. 

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.