bioanlegg

Velkommen til HRA


Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke.

Adresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker
Tlf: 61314720

Tomt for jord

HRA er dessverre gått tom for jord på Trollmyra. Siden det er så sent på sesongen vil etterspørselen kommende dager bestemme om vi vil produsere mer. Legger ut mer info dersom det blir endring.

HRA overtar innhenting av avfall i HRA-regionen

Mandag kveld ble det kjent at Reno Norden erklærer seg konkurs. HRA har siden den økonomiske situasjonen til Reno Norden ble kjent i sommer fulgt situasjonen nøye. Beredskapsplaner for en konkurssituasjon ble tidlig utarbeidet. HRA overtar selv ansvaret for renovasjonen i en overgangsperiode inntil en permanent løsning kan overta. HRA vil gjøre alt for at eventuelle ulemper for kundene skal bli så små som mulig.

 

Skoleprosjektet 2017

grua1Fristen for å melde seg på skoleprosjektet som omhandler miljøopplæring

for 4. klassene gikk ut 4. september.

Opplæringen på HRA på Jevnaker starter opp etter høstferien.

Velkommen til alle som har meldt seg på.

 

 

                        Illustrasjonsfoto

Ringeriksdagen 2017

Bilde fra Ring Blad
Her er en blid gjeng fra HRA som betjener kunder.
Vi opplevde stor interesse for standen vår og hele 705 personer leverte besvarelse på konkurransen. 
Det var 237 plastgjenstander i sekken og to deltagere hadde tippet dette.
Vinnerne var:
Ingrid B. Ellefsen og Anine R. Sørholt.
Begge får gavekort på kr. 500,- på Kuben.
Vi gratulerer og takker for den store interessen.
               Bilde fra Ringerikes Blad

Endring av tømmeruter husholdningsavfall

HRA og RenoNorden ønsker å forbedre kjøreruta for henting av husholdningsavfall. Fra 4. september 2017 blir matavfall, restavfall, papir og plastemballasje hentet på samme ukedag. Avfallet hentes i 2 renovasjonsbiler, hvor hver av bilene har 2 kammer. Henteintervall blir det samme som tidligere. Matavfall og restavfall hentes hver 14. dag. Papir og plastemballasje hentes hver 4. uke.

Noen husstander vil få kortere tømmeintervall mens andre vil få noe lenger tømmeintervall første gangen. Vi ber om forståelse for denne situasjonen.
Nye tømmeruter finnes nå på nettsidene.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.