bioanlegg

Velkommen til HRA


Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke.

Adresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker
Tlf: 61314720

Strandryddeuken

Strandryddeuken


HRA oppfordrer frivillige til å delta på strandryddeuken! 


Forsøpling av elver og innsjøer er også et problem på Hadeland og Ringerike. Er du frivillig og registrerer deg på forhånd, kan du levere avfall plukket i strandsonen gratis på Trollmyra i uke 18.

Strandryddedagen er 5. mai 2018. Dagen er en del av strandryddeuken fra 30. april til 6. mai. Dagen og uka er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent, der flere tusen frivillige rydder i strandsonen. På Ringerike og Hadeland har vi mange store innsjøer, bekker, elver og øyer.

Alle kan bidra, og vi inviterer familier, venner, kollegaer, nabolag, idrettslag, velforeninger, dykkerklubber, bedrifter, barnehager, skoler, speidere, miljøorganisasjoner, friluftslivet, fiskere m.fl. til å delta.

HRA Trollmyra tar imot avfallet fra strandsonen
Under strandryddeuken fra 30. april til 5. mai tar HRA på Trollmyra imot avfallet som er samlet inn langs strandsonene gratis.

Du som skal levere avfallet, må gjøre følgende:

Les mer …

Veier i vårløsningen - renovasjonsbiler og vinterdunker

 vaarlosning

De som har privat vei som kan bli skadet av tungtransport i vårløsningen må stenge veien med fysisk sperre eller tydelig skilting. Dunker må trilles frem slik at de er tilgjengelig for renovasjonsbilen når veien er stengt. 

På grunn av stor snømengde i vinter og mange dårlige veier må de som har vinterdunker bruke de til ca. 15.5.18.

Takk for hjelpen!

Husk å måke og strø rundt dunkene

Snefall

Snø og regn skaper problemer ved tømming av avfallsdunkene. 

Husk å måke og strø rundt avfallssdunkene. Vei til dunkene må måkes bredere enn dunkens bredde. Husk også å ta bort det brøytebilen legger inntil samt snøen på lokket.

 

Vrakpant på campingvogner, mopeder med mer

Campingvogn1Klippet fra Miljødirektoratet - Miljødirektoratet

Vrakpant på andre kjøretøy enn bil (NB! Må leveres til biloppsamlingsplasser)

Fra 2018 får du vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Biloppsamlere får driftstøtte for å motta disse kjøretøyene.

Miljødirektoratet administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten.

Skatteetaten betaler ut vrakpanten til eier og driftsstøtten til biloppsamlere.

Kjøretøyet leveres til en godkjent biloppsamler på samme måten som ved vraking av biler.

Biloppsamlere har imidlertid ikke plikt til å ta imot de kjøretøyene det nå innføres vrakpant for. Ring biloppsamleren og sjekk på forhånd.

Det utbetales følgende beløp ved vraking:

  • Lastebiler: 5000 kroner.
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner.
  • Campingvogner og bobiler: 3000 kroner.
  • Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

Kommunikasjonssjef ansatt i HRA

se Toril Krgsrud

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) har ansatt Åse Toril Krågsrud i den nyopprettede stillingen som kommunikasjonssjef.

Jeg ser dette som en av regionens mest spennende jobber innen kommunikasjon. HRA skal rett og slett bidra til det grønne skiftet lokalt på Ringerike og Hadeland. Det ser jeg på som utrolig givende og meningsfylt. Jeg er takknemlig for å få sjansen til å bidra til dette sammen med innbyggerne, eierne og de ansatte, sier Krågsrud. - Spennende og relevant.

Les mer …

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.