bioanlegg

Velkommen til vårt moderne avfallsselskap


Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke.

Adresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker
Tlf: 61314720

Innkjøring av avfall i mai og pinse

25. mai 2017, Kr. himmelfartsdag

Matavfall og restavfall:
Ordinær tømmedag 240517:       halv rute tømmes 230517. Resten tømmes 240517.
Ordinær tømmedag 250517:       tømmes 240517.

Papir og plastemballasje:
Ordinær tømmedag 250517:       tømmes 260517.
Ordinær tømmedag 260517:       halv rute tømmes 260517. Resten tømmes 290517.

5. juni 2017, Andre pinsedag
De som har henting av husholdningsavfall 5. juni 2017:
Matavfall, restavfall, papir og plastemballasje hentes 0606 og 0706.

Veier i vårløsningen - renovasjonsbiler

vaarlosningDe som har privat vei som kan bli skadet av tungtransport i vårløsningen må stenge veien med fysisk sperre eller tydelig skilting. Dunker må trilles frem slik at de er tilgjengelig for renovasjonsbilen når veien er stengt. Takk for hjelpen!

Brett kartonger - bedre vinnermuligheter

Kartonger

Fra årsskiftet kan du levere brettede enkeltkartonger med navn i papirinnsamlingen - og vinne 10.000 kroner. For å vinne 100.000 kroner må du fortsatt levere kubber med minimum 6 kartonger i den 7. For skolemelk gjelder 4 kartonger i den 5.
Ingen grunn til ikke å gjøre dette. Lykke til.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.