Avfallssortering for private husholdninger

Hva skjer med innholdet i de tre dunkene mine og plastsekken?

kasse liten graa     Papiravfall     kasse liten gronn  Restavfall       kasse liten brun   Matavfall
 plastsekk     Plastemballasje  

 

Glass- og metallemballasje - se leveringssteder under

Lunner kommune
Kiwi Lunner
Kiwi Grua
Kiwi Harestua 
Joker Kalvsjø
Lunner gjenvinningsstasjon
                 Rema 1000 Grua                         Bunnpris Roa

Jevnaker kommune
 Kiwi Jevnaker 
 Coop Extra
 Trollmyra gjenvinningsstasjon

Hole kommune
 Spar Sundvollen 
 Sollihøgda
 Hole gjenvinningsstasjon

Ringerike kommune
 Ringerike Stormarked 
 Meny Osloveien
 Mega Hønengaten 
 Rema 1000 Eikli
 Coop-prix Heradsbygda 
 Coop-prix Hallingby
 Coop-prix Tyristrand 
 Rimi Haug
 Coop Sokna 
 Sokna gjenvinningsstasjon
 Ringkollen 
 Jaklefoss
 Nes gjenvinningsstasjon

Gran kommune
Gran stasjon 
Brandbu, bak kinoen
Kiwi Jaren
Rojan krysset - Grymyr
Joker Bjoneroa handel 
Mohagen gjenvinningsstasjon  
      Rema 1000 Andfossen - senter

 

 

 

 

Tømmeruter for Lunner 2017

OBS! Endret tømmeruter i forbindelse med helligdager, se forsiden.

 

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt eple+f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne.      

  

Mat /restavfall Onsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Onsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Brattfossen
  Elgtråkket
  Elvefaret
  Furumohaugen
  Furumoterrasse
  Furuveien
  Geiteramsen
  Hadelandsvegen   735-922
  Haganvegen
  Harestumoen
  Haukåsen
  Hulderbakken
  Karimoen
  Løvstien
  Moreneveien
  Piperveien
  Røsslyngen
  Skolevegen 51   (Harestua skole)
  Stasjonsveien
  Stasjonsvika
  Steinbrøttet
  Tiuråsen
  Tyristubben
  Utsikten
  Viustien
   
   
Mat /restavfall Fredag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Tirsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Askersrudvegen
  Flekkbyen
  Gamlevegen
  Grindvollgata
  Grindvollinna   2-546
  Hagagutua
  Haugenvegen
  Håvelsrudenga
  Håvelsrudvegen
  Kalvsjøhagen
  Kjørkevegen
  Kvennvegen
  Lunnerlinna 29,   33, 35, 37, 39-80, 82-111
  Maristugutua
  Markatoppen
  Nedre Ulven veg
  Randsfjordlinna   220-380
  Skirstadgutua
  Skogheimsvegen
  Skøienvegen
  Stasjonsgata
  Søndre Skøien veg
  Tomtervegen
  Ulvengutua
  Vangsgutua
  Vaterudsvegen
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Blåbæråsen
  Granittvegen
  Gruaenga
  Hadelandsvegen   1470-1617
  Klemmavegen
  Korsrudlinna 679
  Muttastien
  Myllavegen 1-67
  Myrvollvegen
  Månevegen
  Observatorievegen
  Ormputtvegen
  Regnbuevegen
  Rognebærstien
  Røyskattlia
  Sagvegen
  Skoleberget
  Solvegen
  Stjernevegen
  Sveavegen 1-37, 84
  Tyttebærstien
  Voldstadbakken
  Voldstadenga
   
   
Mat /restavfall Fredag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Bjøraltbakken
  Blåsbortvegen
  Garverivegen 1
  Hadelandsvegen   2081-2288
  Haugsgutua
  Korsrudlinna 1-20
  Lunnerkollen
  Lunnerlinna 16,   22, 24-28, 30, 32, 34, 36, 38, 81
  Mellerudgutua
  Nedre   Frøislievegen
  Nordliagutua
  Oppdalslinna 1-28
  Randsfjordlinna   62-72
  Roalinna 1-101
  Runden
  Rypsekkvegen
  Sagbråtan
  Sandsvegen
   
   
Mat /restavfall Torsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Fredag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bakketunvegen
  Bjørgevegen 47-88,   151
  Bureiservegen
  Grindvollinna   575-699
  Helgelandsbråtan
  Kongevegen
  Korsrudlinna   58-745
  Lundvegen
  Løkengutua
  Vestre Helgelands   Veg
  Øiskoggutua
   
   
Mat /restavfall Fredag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Torsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
  Dæhlinvegen
  Hallumsvegen
  Randsfjordlinna   429-526
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Bjørkealleen
  Einerbakken 2-40
  Fiolstien
  Furustubben
  Granvegen
  Kløverstien
  Konvallvegen 58-71
   
   
Mat /restavfall Torsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Fredag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Blistentoppen
  Blistenvegen
  Brennbekkvegen
  Garverivegen
  Hadelandsvegen   2306-2422
  Hasselbakken
  Heierenga
  Husergutua
  Leikvinvegen
  Liavegen
  Lisbergveien
  Møllevegen
  Oppdalslinna   53-593, 713, 751, 755
  Raastadbakka
  Raastadvegen
  Roa (Øst for Rv.   4, rundt ved Evangeliesenteret)
  Rv. 4 (Fra Roa til   Lunnerlinna)
  Skardbrennvegen
  Sollivegen
   
   
Mat /restavfall Fredag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bjørgevegen 96
  Brokerudvegen
  Flågenvegen
  Gamle Møllevegen
  Hadelandsvegen   2502-2520
  Hagareksla
  Korsrudlinna 51
  Lunnerlinna 2-21,   23
  Morkagutua
  Myrstugrenda
  Nedre Jernbaneveg
  Rv. 4 (Fra   Lunnerlinna til Gransdelet)
  Søndre Ålsveg
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Onsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
   
  Bjørgesetervegen
  Fjellhammervegen
  Hadelandsvegen   951,1073-1418
  Hadelandsvegen   159-509
  Hasskaubakken
  Kloppasvingen
  Kloppavegen
  Kvartsvegen
  Kvernhusvegen
  Rundelsvegen
  Skolevegen (se   egen rute for nr. 51, Harestua skole)
  Strykenenga
  Stubbengvegen
  Sørlivegen
  Tangenvegen
  Vestbygdvegen
  Viubråten
   
   
Mat /restavfall Torsdag uke:       1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Tirsdag uke:   1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Bratlievegen
  Brovollvegen
  Frøisligutua
  Haakenstadlinna
  Hadelandsvegen   1694-1954
  Hellerudvegen
  Hovlandsvegen
  Hyttabakken
  Kapellvegen
  Kilstadgutua
  Lognavegen
  Maurtvedtgutua
  Munkerudvegen
  Nordre Fegate
  Søndre Oppdalen
  Østenggutua
  Østengstubben
   
   
Mat /restavfall Fredag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Tirsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
  Bratholtvegen
  Frågåttvegen
  Larmerudvegen
  Muttavegen
  Mylla
  Myllabakken
  Myllavegen 100-627
  Oppenvegen
  Pankavegen
  Randsfjordlinna   110-187
  Ryavegen
  Saltsyregutua
  Skaugerudlia
  Sveavegen 269,   293, 301, 485
  Sørenggutua
  Vollavegen
  Åsvegen
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir /plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Einerbakken 1
  Konvallvegen 1-56
   
   
Mat /restavfall Onsdag uke:     1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir /plastemballasje Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49
  Hadelandsvegen   1658-1671
  Nyseterveien
  Taubanen
  Østhagan

Kontakt oss

Kundeservice

Mandag - fredag fra 08 - 16 : Tlf 61 31 47 20

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker

Åpningstider HRA`s anlegg jule- og nyttårshelgen 2016

ÅPNINGSTIDER FOR HRA’S ANLEGG I JULE- OG NYTTÅRSHELGEN 2016

 

Trollmyra, Mohagen og Lunner + kontor:                     Sokna:           

Julaften 24.12           stengt                                               Julaften 24.12           stengt

1. og 2. juledag         stengt                                               1. og 2. juledag         stengt

Tirsdag 27.12           10:00 – 14:00                                   Tirsdag 27.12           10:00 - 14:00           

Onsdag 28.12           10:00 – 14:00                                   Onsdag 28.12          stengt          

Torsdag 29.12          10:00 – 14:00                                   Torsdag 29.12          10:00 - 14:00 

Fredag 30.12            10:00 - 14:00                                    Fredag 30.12            stengt

Nyttårsaften 31.12    stengt                                                Nyttårsaften 31.12   stengt

1. nyttårsdag 1.1      stengt                                                1. nyttårsdag 1.1      steng

          

Nes i Ådal:                                                                        Svingerud:                           

Julaften 24.12           stengt                                               Julaften 24.12            stengt           

1.og 2. juledag          stengt                                               1. og 2. juledag          stengt

Tirsdag 27.12           10:00-14:00                                      Tirsdag 27.12             10:00 - 14:00

Onsdag 28.12           stengt                                               Onsdag 28.12            10:00 - 14:00

Torsdag 29.12          10:00 - 14:00                                    Torsdag 29.12           10:00 - 14:00

Fredag 30.12            stengt                                               Fredag 30.12              10:00 - 14:00        

Nyttårsaften 31.12    stengt                                               Nyttårsaften 31.12      stengt

1. nyttårsdag 1.1      stengt                                                1. nyttårsdag 1.1        stengt

                                                                     

                                 Fra mandag 2. januar 2017 - ordinær åpningstid.

Dunker

Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å etablere gode løsninger for kildesortering av avfall. Det er også viktig med et godt tilrettelagt veisystem for å ivareta myke trafikanters sikkerhet, innbyggere og renovatører.
I HRA regionen er innbyggere pliktige gjennom Renovasjonsforskriften til å kildesortere avfallet sitt.
Det er følgende lovverk og forskrift som regulerer renovasjon og avfallshåndtering:

 • Forurensningsloven
 • Plan- og bygningsloven.
 • Forskrift om husholdningsavfall

Definisjoner

Boenhet                          = Bolig, leilighet, hybel med kjøkken/sanitærrom.
Oppsamlingsenhet           = Alle typer utstyr for oppbevaring av avfall i HRAs system.
Avfallsrom                       = Separat innendørs rom for plassering av dunker husholdningsavfall.
Avfallshus                       = Separat bygning for plassering av dunker husholdningsavfall.
Nedgravd avfallsløsning    = Alle typer løsninger der oppsamlingsenhet er plassert under
                                           bakkenivå med innkast over bakkenivå.
 
                                           Benyttes der det etableres fellesløsning for flere boenheter. 
                                           Det finnes både helt- og delvis nedgravde avfallsløsninger.
Oppstillingsplass              = Areal for plassering av dunker/oppsamlingsenhet på tømmedag.
Adkomstvei                     = Vei for manuell transport av oppsamlingsenhet mellom oppstillings plass og renovasjonsbil.
Kjørbar vei                      = Privat eller offentlig vei som til enhver tid er i slik stand at renovasjonsbil uhindret kan komme frem til oppstillingsplass, samt snu på forsvarlig måte.

Standardutstyr
HRA setter ut dunker/oppsamlingsenheter til alle innbyggere. Der det ligger til rette for bruk av fellesløsninger kan HRA bestemme at slike løsninger skal anvendes. Dunker finnes i forskjellige størrelser, og standard løsning er 140 liters dunker til boenheten.
Avfall skal kildesorteres i følgende avfallsgrupper: Matavfall, papir, restavfall i 3 ulike dunker. Plastemballasje i egen 140 liters sekk. Glass- og metallemballasje i felles containere ved dagligvareforretninger.
Plastemballasje for større boenheter, f.eks blokker har muligheter til å velge større felles sekk på 240 liter. Det er kun utleverte sekker som skal benyttes til plastemballasje fra husholdninger.

Krav til oppstillingsplass
Alle eiendommer skal avsette et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal som oppstillingsplass for dunker/oppsamlingsenheter innenfor 10 meter fra vei.
Følgende krav stilles:

 • Lett tilgjengelig for renovatør.
 • Bakkenivå og på et stabilt, plant og fast underlag og fritt for vannansamlinger.
 • Unngå hygieniske ulemper for omgivelser.
 • Slik at konsekvenser for evt. brann blir minst mulig.
 • Alle dunker på samme eiendom skal stå sammen.
 • Fritt slik at ikke skader på gjenstander oppstår ved for eksempel tømming av dunker.

Det er HRA som avgjør hvor oppstillingsplass skal ligge i henhold til Forskrift og krav til sikkerhet for myke trafikanter.

Krav til avfallshus og avfallsrom
Avfallshus er et separat utvendig bygg for plassering av felles dunker/oppsamlingsenheter. Avfallsrom er et innvendig rom i bygning og har samme formål. Avfallshus og avfallsrom skal tilfredsstille krav til oppstillingsplass. Avfallshus/avfallsrom  skal være stort nok beregnet på antall husstander som skal dekkes. Det kan også bli flere avfallsgrupper som skal sorteres ut. Rommet må ha store dører slik at dunker kan trilles ut og inn uten hindringer. Dunker skal ikke stå innenfor hverandre. Høyde over bakken skal være innenfor 10 cm. Hvis større dunker skal benyttes må trillerampe etableres.
Før etablering av avfallshus og avfallsrom må det beregnes hvor mange dunker som er nødvendig. Adkomstvei må være plan og fast og uten hindringer som terskler. Dersom det er terskler må det etableres kjøreramper. Hvis 1000 liters dunker skal benyttes må det være asfaltert der dunkene skal stå, samt at renovasjonsbil skal kjøre helt inntil.

Avfallshus til enebolig
HRA anbefaler at det bygges avfallshus etter mål til 240 liters dunker. Dette for å forberede et evt. bytte til større dunk. Det vurderes utsortering av glass- og metallemballasje fra husholdningen, så det anbefales at denne avfallsgruppen planlegges i avfallshuset. Det betyr matavfall, papir, restavfall, glass- og metallemballasje i dunker samt 140 liter sekk til plastemballasje.
Ved standard løsning for 1 boenhet  = 4x240 liters dunker + sekk til plastemballasje:

 • Bredde: 3 meter.  Dybde: 0,75 m . Høyde 1,90 m = innvendige mål.

Hele fronten på avfallshuset skal være åpent slik at dunker lett kan tas ut og inn. I utgangspunktet er frontplate ikke ønskelig.  Ønsker man likevel å bygge frontplate på avfallshuset skal hele fronten være dør slik at alle dunker lett kan tas ut og inn.

Ved etablering av avfallshus/avfallsrom til flere boenheter må HRA godkjenne.

Krav til kjørbare veier (fra Renovasjonsforskriften)

Krav til utforming og dimensjonering av offentlig veier er gitt i Statens vegvesen vegnormer.

Renovasjonsforskriften for kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole ligger til grunn.

 • Kjørebanen må være minimum 3 meter bred pluss veiskulder.
 • Fra veibanen og opp til 3,5 meters høyde må veien være fri for kantvegetasjon i en bredde på 3,5 meter.
 • Bilene har maks aksellast på 9 tonn. Abonnent/kunde er ansvarlig for at bæreevne på veien tilfredsstiller krav. Hvis ikke må kunden flytte/bringe dunker fram til vei som tilfredsstiller krav.
 • Snuplass må være stor nok hele året for 9,5 meter lange biler.
 • Veien må være brøytet i 3 meters bredde.
 • Av sikkerhetsmessige grunner bør rygging utover vanlig snuing unngås.
 • Sjåføren kan, dersom man vurderer veien for glatt, la være å kjøre. Sjåføren må da ta med ekstra avfall fra denne boenheten ved neste innsamling.
 • Dunker skal være være lett tilgjengelig. Evt. avfallsrom/avfallshus skal ligge på bakkenivå. Hvis ikke bakkenivå - må kjøreramp etableres.
 • Om vinteren skal det være brøytet og strødd på tømmedag.
 • Dunker skal ikke plasseres slik at renovatør må trille dunker i trapper eller bratte skråninger. Dunker må plasseres slik at kjøring på gangvei i boligområder så langt som mulig unngås.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.