tamoxifen 40 mg daily


tamoxifen sopharma 10mg tablets


how much nolvadex to reverse gyno


nolvadex mexico precio


tamoxifen exempt prescription charges


purchase nolvadex for men


20mg nolvadex pct


buy nolvadex 20mg


tamoxifen weight gain 2011


tamoxifen buy uk


nolvadex dosage bodybuilding


where can i buy nolvadex in canada


tamoxifeno 5mg


tamoxifen generic available


tamoxifen citrate manufacturer in india


nolvadex sale 20 mg


tamoxifen doses for gyno


nolvadex- o tamoxifeno 20 mg


buy nolvadex in australia


need prescription nolvadex


citrato de tamoxifeno 10mg bula


tamoxifen price us


tamoxifen pct cycle


nolvadex tamoxifen 20 mg


nolvadex prices uk


buying tamoxifen uk


illegal buy tamoxifen online


tamoxifen premenopausal osteoporosis


tamoxifen citrate 20mg tab


nolvadex during cycle hinder gains


what is tamoxifen citrate tablets for


how to buy nolvadex in usa


generic nolvadex companies


nolvadex muscle


generic nolvadex reviews


buying tamoxifen online


buying nolvadex illegal


how much does a prescription of tamoxifen cost


50 mg nolvadex caps eod for pct


nolvadex for sale in usa


tamoxifen manufacturer in india


20 mg nolvadex eod


5 mg tamoxifen


40 mg citrato tamoxifeno


nolvadex buy steroids


tamoxifen online australia


can nolvadex cause depression


how many mg of nolvadex per day

Tømmeruter Hole 2015

Fra 2016 er det nye tømmeuker, trykk på linken for å se når du har tømming neste år:Hole 2016

ORDIN�RE T�MMERUTER 2015

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt eple+f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne.

Mat/restavfall Fredaguke:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Bråtenveien
Domholtveien
Dronning Ingeborgs vei
Dæliveien
Fjellsveien
Fjordgløttveien
Fritjof Frøknes vei
Frøysugata
Gamle Holeveien
Gomnesveien
Hagastuveien
Hamnorshagaveien
Helgelandsmoen Næringspark
Hodteveien
Kastebakken
Kastebakkroken
Kirkebakken
Langløkka
Løkkebakken
Munchs vei
Nordre Fjellsvei
Nordre Gomnesvei
Patruljeveien
Portveien
Prestegårdsveien 66-109
Ragnar Frischs vei
Rudshaugen
Rønningsveien
Sandbyveien
Sersjantløkka
Skaustubben
Skauveien
Skinnillveien
Solengveien
Stadumveien
Tyrifjordveien
�degårdsveien
�sbakken
Mat/restavfall Tirsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir/plastemballasje Onsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Birchs vei
Fjordveien
Fougners vei
Fristads vei
Guribyveien
Henry Ruudsvei
Holeveien 1959
Moltzaus vei
Pilegrimsveien 1 -56
Til toppen av siden Rudsbakken
Rudslia
Rudstunet
Rudvangveien
Sigurd Hjorts vei
Sigurd Ribbungs vei
Sigurd Syrs vei
Solbergbakken
Solbergs vei
Sommerroveien
Steinsbakken
Steinsbyveien
Strandbakken
Strandkanten
Strandstubben
Strandveien
Tønders vei
�stre Rudsvei
�sheims vei
Mat/restavfall Onsdag uke:1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir/plastemballasje Tirsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Baskerudberget
Baskerudveien
Blybergs vei
Brobekkveien
Daniel Hansens vei
Dronningveien
Einar Sundøens vei
Gamle �saveien
Holeveien 1290-1492
Klokkerbråtan
Klokkerhagen
Klokkerlia
Lars Mikkelsens vei
Løvåsveien
Til toppen av siden Midtre Grøndokkvei
Mølleberget
Nedre Grøndokkvei
Nedre Rørvikberget
Thorestigen
Utstranda 1, 3, 5, 7, 9
�vre Grøndokkvei
�vreRørvikberget
�saveien 2-35
Mat/restavfall Onsdaguke:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Biliberget
Biliveien
Brattbakken
Brattibakkveien
Dokkertveien
Gamleveien 1-29, 200-216
Grindbakkveien
Hjulmakerveien
Holeveien 1540-1741
Karjolveien
Koksrudveien
Til toppen av siden Kroksundåsen
Løkenkroken
Løkenmoveien
Rudsøgardsveien
Røyseveien 1�99
Solbakken
Steinsåstunet
Tangenveien
Vik Torg
Vikshøgda
Viksveien
�gardsvika
Mat/restavfall Onsdag uke:1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir/plastemballasje Fredag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Bjørkeveien
Bjørkåsen
Blomshøgda
Fegata
Fekjærveien
Gamleveien 81-167
Garntangen
Til toppen av siden Gilegata
Hagahaugveien
Holeveien 2046-2215
Jomfrulandsveien
Jørgen Moes vei 1 - 177
Løkengata
Ole Rytteragersvei
Pilegrimsveien 56 �
Røyseveien 120�256
Selteveien
Viksenga
�deråveien
Mat/restavfall Torsdag uke:1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir/plastemballasje Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Loretangen
Loreveien
Myragata
Nordre Loreåsen
Søndre Loreåsen
Vollgata
Mat/restavfall Onsdag uke:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Dronning Tyras vei
Elgefaret
Engene
Fagerliveien
Fjulsrudveien
Hamarbispens vei
Helleveien
Holeveien 1-216
Til toppen av siden Husmann Helgesens vei
Høgkastveien
Iversløkkveien
J.C. Blomsvei
Jotaveien
Kapellveien
Lierveien
Lihøgdaveien
Nedre Nes vei
Niskinnveien
Nordlandsveien
Skarveien
Tjernsliveien
Toresplassveien
Utstranda
Mat/restavfall Torsdaguke:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Torsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Bakkebakken
Bjerkelia
Korneliusveien
Til toppen av siden Lyseveien
�saveien 60-464
Mat/restavfall Fredag uke:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Askeladden
Bønsnestangen
Bønsnesveien
Dakotaveien
Hundstadveien
Jørgen Moes vei 371-484
Leinestranda
Meieriveien
Mosengbakken
Onneveien
Prestegårdsveien 23-51
Røyseveien 307-533
Skarpsnogata
Skarpsnohaugen
Soria Moriaveien
Strandjordsveien
Svingerudveien
Søholsgata
Trongmoen
Mat/restavfall Fredag uke:2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Til toppen av siden Moloveien

Tømmeruter Lunner 2015

ORDIN�RE T�MMERUTER 2015

Fra 2016 er det nye tømmeuker, klikk på linken for å se når du har tømming: Lunner 2016

Tallene refererer til ukenummer

Tips: Forenklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søkemed CTRL+F (evt eple+f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne.

Mat /restavfall Onsdag uke 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Onsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Brattfossen
Elgtråkket
Elvefaret
Furumohaugen
Furumoterrasse
Furuveien
Geiteramsen
Hadelandsvegen 735-922
Haganvegen
Harestumoen
Haukåsen
Hulderbakken
Karimoen
Løvstien
Moreneveien
Piperveien
Til toppen av siden Røsslyngen
Skolevegen 51 (Harestua skole)
Stasjonsveien
Stasjonsvika
Steinbrøttet
Tiuråsen
Tyristubben
Utsikten
Viustien
Mat /restavfall Fredag uke 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Tirsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Askersrudvegen
Flekkbyen
Gamlevegen
Grindvollgata
Grindvollinna 2-546
Hagagutua
Haugenvegen
HÃ¥velsrudenga
HÃ¥velsrudvegen
Kalvsjøhagen
Kjørkevegen
Kvennvegen
Til toppen av siden Lunnerlinna 29, 33, 35, 37, 39-80, 82-111
Maristugutua
Markatoppen
Nedre Ulven veg
Randsfjordlinna 220-380
Skirstadgutua
Skogheimsvegen
Skøienvegen
Stasjonsgata
Søndre Skøien veg
Tomtervegen
Ulvengutua
Vangsgutua
Vaterudsvegen
Mat /restavfall Onsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Torsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Blåbæråsen
Granittvegen
Gruaenga
Hadelandsvegen 1470-1617
Klemmavegen
Korsrudlinna 679
Muttastien
Myllavegen 1-67
Myrvollvegen
MÃ¥nevegen
Observatorievegen
Til toppen av siden Ormputtvegen
Regnbuevegen
Rognebærstien
Røyskattlia
Sagvegen
Skoleberget
Solvegen
Stjernevegen
Sveavegen 1-37, 84
Tyttebærstien
Voldstadbakken
Voldstadenga
Mat /restavfall Fredag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Bjøraltbakken
Blåsbortvegen
Garverivegen 1
Hadelandsvegen 2081-2288
Haugsgutua
Korsrudlinna 1-20
Lunnerkollen
Lunnerlinna 16, 22, 24-28, 30, 32, 34, 36, 38, 81
Mellerudgutua
Nedre Frøislievegen
Nordliagutua
Oppdalslinna 1-28
Randsfjordlinna 62-72
Roalinna 1-101
Runden
Rypsekkvegen
Til toppen av siden Sagbråtan
Sandsvegen
Mat /restavfall Torsdag uke 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Fredag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Bakketunvegen
Bjørgevegen 47-88, 151
Bureiservegen
Grindvollinna 575-699
Helgelandsbråtan
Kongevegen
Korsrudlinna 58-745
Lundvegen
Løkengutua
Vestre Helgelands Veg
�iskoggutua
Mat /restavfall Fredag uke 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Dæhlinvegen
Hallumsvegen
Randsfjordlinna 429-526
Mat /restavfall Onsdag uke 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Mandag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Bjørkealleen
Einerbakken 2-40
Fiolstien
Til toppen av siden Furustubben
Granvegen
Kløverstien
Konvallvegen 58-71
Mat /restavfall Torsdag uke 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Fredag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Blistentoppen
Blistenvegen
Brennbekkvegen
Garverivegen
Hadelandsvegen 2306-2422
Hasselbakken
Heierenga
Husergutua
Leikvinvegen
Liavegen
Lisbergveien
Møllevegen
Oppdalslinna 53-593, 713, 751, 755
Raastadbakka
Raastadvegen
Roa (�st for Rv. 4, rundt ved Evangeliesenteret)
Rv. 4 (Fra Roa til Lunnerlinna)
Skardbrennvegen
Sollivegen
Mat /restavfall Fredag uke 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Bjørgevegen 96
Brokerudvegen
Flågenvegen
Gamle Møllevegen
Hadelandsvegen 2502-2520
Hagareksla
Til toppen av siden Korsrudlinna 51
Lunnerlinna 2-21, 23
Morkagutua
Myrstugrenda
Nedre Jernbaneveg
Rv. 4 (Fra Lunnerlinna til Gransdelet)
Søndre �lsveg
Mat /restavfall Onsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Onsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Bjørgesetervegen
Fjellhammervegen
Hadelandsvegen 951,1073-1418
Hadelandsvegen 159-509
Hasskaubakken
Kloppasvingen
Kloppavegen
Kvartsvegen
Kvernhusvegen
Rundelsvegen
Skolevegen (se egen rute for nr. 51, Harestua skole)
Strykenenga
Stubbengvegen
Sørlivegen
Tangenvegen
Vestbygdvegen
Viubråten
Mat /restavfall Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Tirsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Bratlievegen
Brovollvegen
Frøisligutua
Haakenstadlinna
Hadelandsvegen 1694-1954
Hellerudvegen
Hovlandsvegen
Hyttabakken
Til toppen av siden Kapellvegen
Kilstadgutua
Lognavegen
Maurtvedtgutua
Munkerudvegen
Nordre Fegate
Søndre Oppdalen
�stenggutua
�stengstubben
Mat /restavfall Fredag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Tirsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Bratholtvegen
Frågåttvegen
Larmerudvegen
Muttavegen
Mylla
Myllabakken
Myllavegen 100-627
Oppenvegen
Pankavegen
Randsfjordlinna 110-187
Ryavegen
Saltsyregutua
Skaugerudlia
Sveavegen 269, 293, 301, 485
Sørenggutua
Vollavegen
�svegen
Mat /restavfall Onsdag uke 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Mandag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Einerbakken 1
Konvallvegen 1-56
Mat /restavfall Onsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Torsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Hadelandsvegen 1658-1671
Nyseterveien
Taubanen
Til toppen av siden �sthagan

Tømmeruter Ringerike 2015

Tømmeruter Gran 2015

Fra 2016 er det nye tømmeuker, trykk på linkenforå se når du har tømmining : Gran 2016

ORDIN�RE T�MMERUTER 2015

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt eple+f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne.

Fra 2016 er det nye tømmeuker, klikk på linken for å se når du har tømming: Ringerike 2016

ORDIN�RE T�MMERUTER 2015

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt eple+f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne.

Mat / restavfall

Mandag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Asbjørnsensgate

Bekkegata

Dronning Ragnhilds Vei 1,3,5,7,8,9,10,11

Elling M. Solheims vei 1-8

Flattumveien 1-26

Grensegata

Gullagata 14-48

Gøtzsches gate

Haugs gate

Holtgata

Hønengata 19-75

Industrigata

Jernbaneveien

Jørgen Thons vei

Kreftings gate

Paludans gate

Parkgata 19-25,27-57

Prinsens gate

Sigrid Undsets vei

Tordenskiolds gate 15-27

Ullerålsgata

Wahlstrøms gate

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Tirsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

Andersløkkeveien

Apalveien

Blåveissvingen

Borgergata

BÃ¥nntjernveien

Eriksrudveien

Færdenbakken

Færdenveien

Gjermundboveien

Hadelandsveien 386-480

Haugkollen

Heggestubben

Hemskogveien

Til toppen av siden

Klekkenveien 115-195

Linnerudveien

Nedre Klekken vei

Nedre Nordbergveien

Paasche Aasens vei

Ringkollveien

Smieveien

�vre Bergs vei

�vre Nordbergveien

Mat / restavfall

Mandag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Haldenveien

Hengsleveien

Konvallveien 5, 7-14

Mosseveien

Rabbaveien 53,57,59-96

Sagaveien 58-74

�vre Haldenveien

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Onsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

Bertelsbakken

Bølgenhøgda

Bølgenveien

Eikemyrveien

Fløytingen

Haga terrasse

Hagaringen

Harehaugveien 1-13,26,30,32,54-96

Hillehaugveien

Holmestuveien

Hvalsveien 142-159

Inngjerdinga

Klokkerveien

Lostajet

Lotunet

Loveien

Løkenåsen

Smeden

Toppveien

Vangstunet

Vangsveien

�llejordet

�vre Klekkenvei

Mat / restavfall

Fredag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Onsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Eggemoveien

Eggemoveien (Austjord, NAF og Satelittstasjon)

Flyplassveien

Harald HÃ¥rfagres vei 15,17-32

Hov Alle 1-16, 18-56

Hovsenga

Hvalsmoen leir

Hvalsmoveien

Til toppen av siden

Hønen Terrasse 14,16

Hønengata 85,87,89

Plassveien

Ruaveien

Strandfaret

Thoengata 18-35

Viulveien 2-77,79,81,83

�degårdsveien

�yaveien

Mat / restavfall

Mandag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Ankersgate

Arnemannsveien

Bjørklunds gate

Blyberggata

Brandals gate

Fossveien

Gullagata 2-12

Hammerbrogate

Hønengata 2-18

Kongens gate 2,3

Lagesensgate

Molvaldgata

Nordre Torv

Nygata 1-3

Parkgata 4-18,26

Riperbakken 1,2,4,6

Stabells gate 3, 5, 7�

Strandgata

Søndre torv 2

Tordenskiolds gate 2-12

Torvgata

Wiels gate

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Tirsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Andreas Zeiers vei

Askveien 3-71

Blomsgate 1-5, 25-42

Blomsterveien

Flattums gate

Fredrik Brochs vei

Holmboesgate

Hvelven

Kandidat Færdens vei

Kong Rings gate 1

Markveien

Norderhovsgata

Parkveien

Skogveien

Solbakken

Til toppen av siden

St Olavs gate

Stabells gate 2,4,6

Stangs gate 1-7

Storgata 1, 17

Sundgata 1-7

Telegrafalleen

Tolpinrudveien

Tungaveien

�stmoveien

Mat / restavfall

Onsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Anna Colbjørndatters gate

Blomsgate 8-21

Dronningens gate

Hofgaards gate

Holegata

Jevnakergata

Kahrs gate

Til toppen av siden

Kirkegata

Kong Rings gate 2 �

Kongens gate 10-38

Kvernberggata

Oscars gate

Owrens gate

Ringeriksgata

Roald Amundsens gate

Schjongs gate

Sibberns gate

Stangs gate 10,13,15

Storgata 2-16,18-21,26

Sundgata 10-44

Søndre torv 5,6

Thornes gate

Tyristrandgata

�dalsgata

Mat / restavfall

Torsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Torsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

Dølerudjordet

Dølerudveien

Furustubben

Gamle �dalsvei 1 - 85

Hvalsbruveien 1-32

Høgåsveien

Idrettsveien

Kirkemoveien

Knuterudveien

Linjeveien

Moseveien

O.A. Hvalsvei

Røsslyngveien

RÃ¥dyrveien

Skogliveien

�dalsveien 145-159

�sliveien

Mat / restavfall

Fredag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Bjørnsons vei

Christies gate

Edvard Griegs vei

Elvegata

Gartnerveien

Granliveien

Hattemaker Knudsens vei

Holtbekkveien

Ivar Aasens vei

J.P. Gilhuus vei

Livbakken

Livveien

Nansenveien

Nygata 7

Oddliveien

Ole Thorkelsens vei

Skogfaret

Slettveien

Vesternbakken

Vesterngata

Vestvangveien

�smund Vinjes vei

Mat / restavfall

Mandag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Torsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Brattveien

Fossekallveien (Se egen rute for nr. 20,22,24,35,37,39)

Indre Løkkavei

Kortveien

Krokenveien 4-16, 20,22,26,28,32,38,40

Lageshallveien

Lundveien

Mindes vei

Rabbaveien 1-52,54,56,58

Sagaveien 50-56

Slettåkerveien

Til toppen av siden

Slyngveien

Storløkkaveien

Svingveien

Trulserudveien

Tverrveien

Utsikten

Westheims gate

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Onsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Baglerveien

Birkebeinerveien

Heradsbygdveien 1-21,23,25,26,28

Ludvig Grønvolds vei 1-29

Odins vei

Ringveien 70-119

Sagatunveien

Til toppen av siden

Tors vei

Ve Terasse

Vebakken

Veienkollen

Veiginveien

Veksalbakken

Veksalveien

Mat / restavfall

Onsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Tirsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Furulundveien

Helgeshaugen

Høybyveien

Jordbruveien

Myrveien

Ringveien 1-39

Riperbakken 7-20

Sørumsbakken

Sørum / Sørumsmarka

Teglverksveien

Veienkroken

Veienmoen

Vestliveien

Vinterroveien

Mat / restavfall

Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Mandag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

Dronning Ragnhilds Vei 2,4,6

Elling M. Solheims vei 10-20

Flattumveien 9,11, 28-50

Fossekallveien nr. 20,22,24,35,37,39

Halvdan Svartes gate

Harald Hårfagres vei 4-16 (nr 15 er på rute med nr. 17-32)

Hov Alle 17

Hovsmarkveien

Hønen Alle

Hønen Terrasse 1-9, 11, 13 og15

Hønengata 77,79,88, 90-94

Konvallveien 2, 4, 6

Kringlemoveien

Krokenveien 17,19,23,25,27,29,31,33,35,42,44,46

Linneaveien

Olav Duuns vei

Ole Vigs vei

Rundtom

Sagaveien 1-47, 57

Sommerveien

Tyrimyrveien

Mat / restavfall

Mandag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Arnegårdsbakken

Arnegårdsveien

Arnold Dybsjords vei

Folefossveien

Granlystubben

Hadelandsveien 20

Haugebakken

Hvervenenga

Hvervenmoveien

Kartverksveien

Konglefaret

Moholtveien

Monserudveien

Nordre Ringåsen

Osloveien 48-134

Ringåstoppen

Til toppen av siden

Ståle Kyllingstads vei

Tanbergsvingen

Tandbergmoveien

Trygstadveien

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Onsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Botilrudveien

Ringåsen

Ringåsveien

Søndre Ringåsen

Veisteingata

�vre Botilrudveien

Mat / restavfall

Torsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Torsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Anettes vei

Balders vei

Frøyas vei

Heradsbygdveien 27,29,30,31,32,33,37,38,40,41,44,46

Huginveien

Kantarellveien

Kremleveien

Muninveien

Ramsrudveien

Soknedalsveien 7-25

Tryms vei

Urdveien

Valhallveien

Mat / restavfall

Fredag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

Arne B. Bangs vei

Begnaveien

Bjørkeveien

Evens vei

Follummoveien

Glederudveien

Hofsfossveien

Jens Lange Lyches vei

Kilemokroken

Ludvig Grønvolds vei 33-50

Nedre Begnamoen

Snarveien

Til toppen av siden

Solveien

Svarverudveien

Sverre F Halvorsens vei

Vesleveien

VÃ¥rveien

�vre Begnamoen

�sveien

Mat / restavfall

Mandag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Alf Westerns gate

Bakkeveien

Barbroveien

Benterudgata

Bredalsveien

Bråtaveien

Carl Platous gate

Dronning �stas gate

Eikliveien

Engens vei

Gigstads vei

Hagaveien

Harald Hardrådes gate

Nedre Dahls vei

Osloveien 1-47

�vre Dahls vei

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Mandag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

Aklangveien

Askenga

Askveien 166

Brugsjordet

Fegriveien

Fossumveien

Fredheimveien

Haga Bru

Til toppen av siden

Holleiaveien 1-14

JÃ¥bekkveien

Kindsveien

Kindsåsfaret

Kindsåsveien

Maltkleiva 2

Nedre Fegriveien

Skjærdalen

Sole Terrasse

Steinrøysveien

Støaveien

Tyristien

Utheim

Vikersundveien 14-262

�degården

�vre Fegriveien

�vre Kindvei

Mat / restavfall

Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Bassengveien

Bergveien

BÃ¥lerudveien

Feltspatveien

Fjellveien

Glimmerveien

Gneisveien

Granittveien

Gråsteinveien

Halsteinrud Terasse

Helgerudveien

Heradsbygdveien 39

Oppenåsen

Steinliveien

�vre Halsteinrud terrasse

Mat / restavfall

Fredag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Almebakken

Follumveien

Frydenhaugen

Furuhaugen

Havreslettskogen

Henshelling

Hensveien 1 - 171

Laftonveien

Nymobakken

Nymofaret

Nymoveien

Olamoen

Stikkveien

Storetjernveien

Sørflatveien

Tørrjulfaret

Vågårdsveien

�dalsveien 1-57

Mat / restavfall

Fredag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Almveien

Amundrudveien

Askilsrudveien

Aurdalsveien

Gamleveien

Gundersbygata

Hadelandsveien 501-857

Harehaugveien 19,23,31,41,43,108-184

Hauglibakken

Honerudveien

Solborgveien

Torpveien

Vesetrudgata

�sbygda

�sterudbakken

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Tirsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

Bergheimveien

Bråtenveien

Hauggata

Holleiaveien 15-316

Hollerudveien

Hovinveien

Til toppen av siden

Kvernvollen

Maltkleiva

Myhresvingen

Pjåkaveien

Sliperiveien

Vikersundveien 327-365, 402

Vælerenveien

Mat / restavfall

Onsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Froksveien

Gilebakken

Osloveien 136 �

Mat / restavfall

Torsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Fleskerudveien

Grantoppsvingen

Hadelandsveien 44 - 150

Nedre �stbråtaveien

Nordbyveien

Nye Framdalsveien

PÃ¥lsrudveien

Sørliveien

Ultvetveien

Vakermoveien

Vikheimsveien

Vollgata

�stbyveien

�vre �stbråtaveien

�saveien 648-814

Mat / restavfall

Fredag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Askveien 86-117,180,210,211,223,233,241,249,250,260,276,315

Averøyveien

Berget

Bjerkelyveien 1-23

Bjørkenga

Bjørketråkket

Busundveien

Fra Busund bru til E16, inkl. Kirkeskolen

Dalssvingen

Eggehagaveien

Ekornrudveien

Elvelyveien

Frogsmoen

Hjelleveien

Kapellveien

Mælingen

Nedre Eggeveien

Norderhovsbakken

Norderhovsveien (se egen rute for nr. 37 og 39)

Røsholmstranda

Snadden

Snyta

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Onsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

Bakåsveien

Bureveien

Engene vei

Grefsrudveien

Haugstangen

Kastveien

Kolkinnveien

Nakkerud

Nakkerudalleen

Nakkerudgata

Parken

Perhagan

Ringenfaret

Solbergfaret

Solumveien

Til toppen av siden

Stasjonsveien

Strykenveien

Svenskerudveien

Tufteveien

Vikersundveien 412-430

Mat / restavfall

Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Torsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

Abrahamrudveien

Bakkebakken

Barlindveien

Bekkatomtbakken

Fuglesangveien

Gamle Stubdalsvei

Gunnerengveien

Haukemyrveien

HÃ¥kenrudveien

Kornbråtenveien

Nedre Fjellheimsvei

Nordre Elvikvei

Orebråtaveien

Småbråtaveien

Stubdalsveien

Søndre Elvikvei

Tjyruhjellveien

�saveien 474-640

Mat / restavfall

Mandag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Bråtasida

Furumoen

Hallingdalsveien 1,3,5,7,9,15,19,23

Nordliveien

Nordmoveien

Permobakken

Roaveien

Sagveien

Skoleveien

Strømsoddbygda

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Onsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Bjonevika (til Samsjøen)

Blåbærstien

Engveien

Finsand

Fjøsvikveien

Haugerudveien

Heiaveien

Kirsebærveien

Kristines vei

Nedre �sterudveien

Persvoldbakka

Ringmoveien

Rustandveien, Nes i �dal

Samsjøveien

Skagnesveien

Smiestien

Sommaveien

Sølaveien

�dalsveien 201-999

�sterudveien

Mat / restavfall

Onsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Onsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Borgerudveien

Drolshammerveien

Garhammertoppen

Holmenliveien

Jonsrudveien

Kvernvolljordet

Kvernvollveien

Lofthusveien

Pukerudhagen

Skotland

Sognafaret

Soknedalsveien51 - 246

Stadionveien

Strandvelta

Tuftveien

Vemeveien 36, 38

Vest Veme

Mat / restavfall

Torsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Torsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Gamle �dalsvei 105 �

Grønvold

Grønvoldsmoen

Hallumsbakken

Hensmoveien

Hensveien 174-300

Juterudveien

Kilealleen

Oddaveien

PÃ¥lerudbyen

Samsjøen � Hallingby - Hen

Skårflågan

Somdalsgata

Tajegata

Tørrhardsveien

Til toppen av siden

Valderstømoen

Vestre �dal 0-120 (Brentebråten til Kihlemoen)

�vre Høgåsveien

�dalsveien 65-139, 161-190

Mat / restavfall

Fredag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Borgergrenda

Hadelandsveien 151-374

Klekkenveien 4-114

Kragstadveien

Støalandet

Støavangen

Sætranggata

Trøttilsrudveien

�vre Knausen

Mat / restavfall

Mandag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Tirsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Brekkebygda

Brekkebygdveien

Gamle Hallingdalsveien

Gulloveien

Hallingdalsveien 2,4,10,14,16,18,20,21,25,29

Havikskogen

Landveien

Lundealleen

Midtmoen

Smedgårdsveien

Tranbyveien

Vestbygda

Vestmoen

Vikers vei

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Tirsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Einerveien

Finnevolliveien

Furusletta

Hedalsveien

Korsvega

Kvernbråten

Nes i �dal (til Bjonvika)

Vassendvegen 32,36 (Søndre Land)

�stsideveien

�dalsveien 1004 �

Mat / restavfall

Onsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Torsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Avstikkeren

Flismoveien

Heggenveien

Heiernveien

Heradsbygdveien 108-244

Heradsbygdveien 50 �

Kirkeveien

Kjellaveien

Maurhaugveien

Piperåsveien

Sandakerveien

Sætraveien

Vemeveien

�st veme (Heradsbygda opp til Veme kirke )

Mat / restavfall

Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Onsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Elsrudseterveien

Hansebråtaveien

Hvalsbruveien 70,71,73

Løkkemokroken

Røsteveien

Skarrudseterveien

Skarrudveien

Til toppen av siden

Skollerudveien

Verksveien

Vestre �dal 121� (Elsrud til Brentebråten)

Vikerseterveien

Mat / restavfall

Fredag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Fredag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

FÃ¥fengveien

Hvalsenga

Hvalsveien 2-138

Knestanggata

Kongeveien

Lønnhaugveien

Nakkebærveien

Nesmoveien

Sagafaret

Snipphaugen

Thoenbakken

Thoengata 60-110 �

Viulkroken

Viulveien 78,80,85-265, 303

Mat / restavfall

Tirsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53

Papir / plastemballasje

Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

Til toppen av siden

Gamle Ringkollvei

Mat / restavfall

Fredag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Papir / plastemballasje

Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Norderhovsveien 37 og 39

Mat / restavfall

Mandag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51

Papir / plastemballasje

Onsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53

Eggemoveien (Austjord)

Mat / restavfall Mandag uke:1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Torsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Amundrudvegen 1-24, 26, 28
Blindvegen
Brennavegen
Briskebyvegen
Dales veg
Dæhlengutua 15
Furuvegen
Gullabakken
Jens Røislies veg
Kjølvegen 18-71
Kløvervegen
Martegutua
Meierivegen
Mostuvegen
Nobels gate
Parkvegen
Plassbakken
Ringvegen
Skjellatun
Skjellavegen
Skjervahøgda
Skjervavegen
Skogvegen
Snarvegen
Stensrudhavna
Stensrudvegen
Stikkvegen
Storlinna 23-122
Torgvegen
Mat / restavfall Tirsdag uke:1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Onsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Berglivegen
Geitryggvegen 8-33, 56-78
Gjefsenbråtan
Haugsbakken
Haugsbakklia
Haugsbakkroken
Haugsbakkstikken
Haugsbakkvegen
Haugsbratta
Kongsli
Kvernerudsvegen
Linnerud
Movegen 1-54, 56, 58, 60, 66
Myrebakken
Nordberg
Nordre �lsvegen 61,62
Parallellvegen
Til toppen av siden RÃ¥stadvegen 1-20, 26
Solbakken
Sætergutua 18-57
Tømtevegen
Utsiktsvegen
�vre Haugsbakklia
Mat / restavfall Torsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Tirsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Bjørnemyrvegen
Brattstien
Fra Trintom skole t.o.m nr 271
Hagalykkja 1-44, 48-57
Hovsvegen
Linlykka
Lynnebakka 5-61
Midtstien
Nordre �lsvegen 271-335, 350-367
Ringstadvegen
Saugsstien
Saugssvingen
Sykehjemsvegen
Søndre �lsvegen 1-58
�gardsbakka
�gardsvegen
�vre Hovsgutua 0-18, 64-74
�vre Ringstadvegen
�kerstien
Mat / restavfall Mandag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Tirsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Augedalsbrua
Augedalsvegen
Bergsliavegen
Brandbutunet
Brattbakken
Brurbakklia
Brurbakkvegen 1-81
Grinakerlinna nr. 1-104
Julibakka 8-124
Kjølvegen 1-17
Liavegen
Marka alle
Markadompa
Markakleiva
Markastikken
Markastubben
Markatun
Markavegen
Til toppen av siden Nedre Hagali
Nordre Skogskolevegen
Orhagavegen
Paalsbakken
Rosendalsvegen
Salemvegen
Storlinna 9-22
Søndre Skogskolevegen
Tomtebakken
Tomtebråtan
Tomtehaugen
Valhallavegen
�verlia
�vre Hagali
Mat / restavfall Tirsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Amundrudvegen 25, 31-79
Bisgård
Furulyvegen
Heimvang
Jarenvegen 1-7
Jensegutua
Merrabakka
Mohagastikken
Mohagasvingen
Mohagavegen
Nordre �lsvegen 1-37
Prestkværn
Rogne
Rognebakken
Rognstadvegen 1-35
Røykenviklinna 1-16
RÃ¥dhusvegen
Stastadbråtan
Steinerud
Steinerudsvingen
Steinerudvegen
Stensrudbakken
Sætergutua 1-17
Sørvangsbakken 1-27
Trulserudgutua
Trulserudsvingen
Trulserudvegen
Ulsvad
Veistengutua
Mat / restavfall Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Onsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Andskytten
Bergetgutua
Bråtavika
Gjefsenmyrvegen
Granumsvegen
Grindækerbakken
Grindækervegen
Haugengutua
Hofsbrovegen
Horgenmoen
Hovsgutua
Jarenstranda nr 1-74, 457 og 459
Jarenvegen 8-89
Jernbanegata
Lidskjalvgutua
Til toppen av siden Nordre �lsvegen 51-55, 65-82
Risbakkvegen 2-6
Risenfallgutua
RÃ¥stadkroken
RÃ¥stadsvingen
Skiakergutua
Skjervumsvegen
Skolegata
Smiegata
Storgata
Sørvangsbakken 33
�vre Hovsgutua 19-63
Mat / restavfall Mandag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Tirsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Bleikenvegen 4-25
Eidsandvegen
Gjærsjøvegen
Gjærvika
Grimsdal
Grimsrudvegen
Hornslinna
Korsbakken
Løvbrøttevegen
Retrumsvegen
Røykenviklinna 541-920
Skarimoen
Skåvegen 7-44
Sytjernsvegen
Mat / restavfall Tirsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Onsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Bleikenvegen 26-177
Bølhauggutua
Eggelinna 150, 208-457
Hennungvegen
Kjølvegen 73-227
Panoramavegen
Rundenvegen
Skåvegen 49-74
Thorstein Treholts veg
Mat / restavfall Onsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Tirsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Bakkegutua
Elvetanglinna
Fagertunbakken
Fjordlinna 301-885
Hvindenvegen 6-48
Kirkevoldvegen
Klauvstadgutua30-53
Kverndalslinna
Midtgardsvegen
Mogervegen
Myrlandvegen
Skirstadgutua 20, 28
Skolebakken
Vannverksvegen
�stvoldvegen
Mat / restavfall Torsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Fredag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Bjørgevegen 11, 13, 19, 20-151
Gagnumsvegen 21, 23-44
Mat / restavfall Mandag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Torsdag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Aschimlinna
Brurbakkvegen 87-95
Dæhlengutua 5-14
Eggelinna 2-204
Fjordsvegen
Grinakerlinna nr. 105-129
Julibakka 1-6, 129
Til toppen av siden Kjølvegen 56
Kjørkevegen
Nesgutua
Røykenviklinna 381-534
RÃ¥ssumsgutua
Storlinna 2
Vikavegen
Mat / restavfall Tirsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Onsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Breigutua
Brurbakkvegen 103
Dvergstenlinna
Fjordlinna 21-277
Grinakerlinna nr. 130-165
Helmeidvegen
Holegutua
Jorstadlinna 131-194
Kantengutua
Klauvstadgutua 1-24
Kongevegen 65-144
Langgutua
Rækkengutua
Rækstadgutua
Rækstadmoen
Røysumslinna 67-76
Mat / restavfall Onsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Bjørgevegen 4-8, 15, 17
Falangvegen 2-10
Fortenvegen
Gagnumsvegen 4-20,22
Gamkinnvegen 2-38
Gammevegen
Granåsvegen 70-145
Grinilinna
Helgumsdalen
Hjemmetvegen
Hvindenvegen 1
Kjekstadvegen
Molinna
Skirstadgutua 3-27
Sølvsbergvegen
Verkstedvegen
Vienlinna 41-83
Vollgutua
Mat / restavfall Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Falangvegen 14-53
Fjordlinna 909-1143
Gamkinnvegen 44/46
Heierkleiva
Klæstadvegen
Til toppen av siden Skutelandet
Vestheimvegen
Vienlinna 96-700
Mat / restavfall Mandag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Torsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Amundrudvegen 82-178
Brynsåsvegen
Emsevegen
Geitryggvegen 37, 39, 80-136
Hanserudvegen
Holtergutua
Løvlia
Movegen 55, 57, 61, 63, 64, 67-183
Olerudvegen
Rognstadvegen 41 �
Svendsrudvegen
Mat / restavfall Tirsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Fredag uke:3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Haslerudgutua
Lindstadvegen
Lynnebakka 188-396
Midtre Morstadgutua 1-19
Moldengutua
Oslolinna 91-175
Skotterudgutua
Søndre Morstadgutua
Søndre �lsvegen 110-306, 452-504
Vennolumsvegen 3-29, 38-50, 54, 58-120
Vøienlinna
�sengvegen
Mat / restavfall Fredag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Mandag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Ensrudvegen
Flågenvegen
Høienvegen
Oslolinna 201-490
Søndre �lsvegen 311-430, 477, 449,506-698
Mat / restavfall Mandag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Onsdag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Framstadvegen
Hagalykkja 46
Hammarenga
Hvalebygutua
Lynnebakka 75-155
Lynnegutua
Til toppen av siden Midtre Morstadgutua 21
Nordre Morstadgutua
Nordre �lsvegen 86-254, 340-344
Nysetvegen
Orstadgutua
Risbakkvegen 50-196
RÃ¥stadvegen 22, 23, 24
Søndre �lsvegen 71-93
Undelisgutua
Vennolumsvegen 30,32,34,36,52,56
Mat / restavfall Tirsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir / plastemballasje Torsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Granavollen
Gransbråten
Granåsvegen 1-58
Jarenstranda 82-412
Jorstadlinna 2-123
Kongevegen 3-29
Midtre Skiakersgutua
Pilgutua
Ringdalslinna
Røysumslinna 1-58
�vre Skiakergutua
Mat / restavfall Mandag uke:1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir / plastemballasje Mandag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Flattumvegen
Haugvegen
Kleiva
Krokfossvegen
Kvernhaugvegen
Myrsætervegen
Sevaldrudvegen
Skolevegen
Svarttjernvegen
Vestlandvegen
Vestre Hvindenvegen
Vestsidevegen
Til toppenav siden �vre Haugvegen
�dalsvegen

Tømmeruter Jevnaker 2015

ORDIN�RE T�MMERUTER 2015

Fra 2016 er det nye tømmeuker, trykk på linken for å se når du har tømming: Tømmeruter Jevnaker 2016

Tallene refererertil ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke medCTRL+F (evt eple+f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks.veinavn),og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne.

Mat/restavfall Onsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir/plastemballasje Tirsdag uke : 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Anviseren
Bakkavegen 1-24
Bassengvegen
Bergerbakkvegen 4-22, 24, 30, 32
Bergsetvegen
Bergstien
Blinken
Blåbærveien
Bogavegen
Bringebærveien
Buttentjernsveien
Dalstubben
Dr. Hvattums veg
Dølerudvegen
Frydenlundstaje
Frydenlundsvegen
Furukollen
Hammersborgvegen
Jørgen Jahrens veg
Klebersteinsvegen
Klokkerbakken
Kreklingvegen
Liavegen
Markvegen
Nordhagenvegen
Nøklebygata
Nøklebystubben
Peder Nordbys veg
Pilen
Rabbavegen
Randsborg
Randsborggata
Sigurd Dahls veg
Skogvegen
Skyttervegen
Standplassen
Strandvegen
Strengen
Trollbærveien
�kervegen
Mat/restavfall Torsdag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir/plastemballasje Onsdag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Bergerfossvegen
Bergermotunet
Bjønnputtvegen
Blåklokkeveien
Blålyngstien
Fiolveien
Furuvegen
Granvegen
Grindasvingen
Hestehovsbakken
Hvitveiskroken
Industrivegen
Kistefossvegen
Konvallveien
Kornblomstveien
Krokusveien
Liljeveien
Linneasvingen
Løvetannveien
Mofivelkroken
Musmyrvegen
Myrvegen
Møllevegen
Nattfiolveien
Rensevegen
Roseveien
Rødkløverstien
Røsslyngveien
Samsmoveien
Sandvegen
Skogstjerneveien
Symreveien
Tulipanveien
Mat/restavfall Fredag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir/plastemballajse Torsdag uke3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Bakkelivegen
Bakkestupveien
Bergerbakkvegen 23, 25, 27, 31, 36-80
Bergergata
Bergerkneika
Bjerkegata
Brugata
Dampsagveien
E G Borchs gate
Enggata
Fjellheimvegen
Fjordvegen
Glimtstubben
Grindavegen
Hønefossvegen
Kirkegata 1-5, 12, 14, 16
Lidvangvegen
Moløkkavegen
Myrbråtaveien
Nesgata
Ole B. Bergers veg
Plassenvegen
Rundhaugvegen
Skolebakken
Skolevegen
Storgata 7, 9, 11-34
Torggata
Utsikten
Vinkelveien
Mat/restavfall Onsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plasemballasje Fredag uke: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52
Bekkevegen
Elvegata
Feldbergkroken
Forseths veg
Gamlevegen 1, 2, 3
Glassheimvegen
Glassverkvegen
Graverengvegen
Grønlandsvegen
Grønlivegen
Hadeland Glassverk
Hermanstien
Kirkegata 6, 10
Krystallen
Lemvigvegen
Lundsgata
Meieribakken
Melkevegen
Nesgata 1
Nils Bergs veg
Nybrovegen
Nygaten
Opperudgata
Sagvegen
Stampeengvegen
Stensvollvegen
Storgata 5, 8, 10, 12
Svenåvegen
�stgata
Mat/restavfall Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag uke: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50
Betelgata
Brennasletta
Brennaveien
Brøttetveien
Ekornvegen
Gamlevegen 5-41
Gaupefaret
Haravegen
Haugergata
Haugsveien
Hensrudveien
Hovsbakken
Hovsmarkveien
Hovsstubben
Klinkenbergveien 5, 11
Lekestien
Midtlivegen
Prestlia
Prestmovegen
Rv. 35 (Fra Bekkevegen til Olimb)
RÃ¥dyrvegen
Torshovveien
Tosobakken
Tosogata
Tosokroken
Vangskroken
Wangsvegen
�slia
Mat/restavfall Fredag uke: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53
Papir/plastemballasje Torsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Engerveien
Felbergveien (Felberg ned til Olimb)
Gml. Rv. 35 (Fra Olimb til Lunner grense)
Høgnes
Kingeveien
Klinkenbergveien
Prestensrudvegen
Sagengveien
Storetjernsvegen
Trantjern
Mat/restavfall Torsdag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag uke: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
Fjordlinna (Fra Nedre Vang til Bjertnæs)
Grindvollinna 720 �
Hagabakken
Sløvika
Sogn
Sognsbakka
Sognsveien
Mat/restavfall Fredag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Gamleveien
Ringeriksvegen (Til delet Ringerike)
Mat/restavfall Mandag uke: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Tirsdag uke: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53
Bakkavegen 26-370
Bratvalsvegen
Fallavegen
Fundinveien
Halvorsebølevegen
Kanadavegen
Klokkerengveien
Nordengen
Sandvikslandet
Snappinveien
Vestsidevegen (Fra kommunegrense Grantil Bakkavegen)
�stbyveien

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.

color: black; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 9pt;_blank/html