Avfallssortering for private husholdninger

Hva skjer med innholdet i de tre dunkene mine og plastsekken?

kasse liten graa     Papiravfall     kasse liten gronn  Restavfall       kasse liten brun   Matavfall
 plastsekk     Plastemballasje  

 

Glass- og metallemballasje - se leveringssteder under

Lunner kommune
Kiwi Lunner
Kiwi Grua
Kiwi Harestua 
Joker Kalvsjø
Lunner gjenvinningsstasjon
                 Rema 1000 Grua                         Bunnpris Roa

Jevnaker kommune
 Kiwi Jevnaker 
 Coop Extra
 Trollmyra gjenvinningsstasjon

Hole kommune
 Spar Sundvollen 
 Sollihøgda
 Hole gjenvinningsstasjon

Ringerike kommune
 Ringerike Stormarked 
 Meny Osloveien
 Mega Hønengaten 
 Rema 1000 Eikli
 Coop-prix Heradsbygda 
 Coop-prix Hallingby
 Coop-prix Tyristrand 
 Rimi Haug
 Coop Sokna 
 Sokna gjenvinningsstasjon
 Ringkollen 
 Jaklefoss
 Nes gjenvinningsstasjon

Gran kommune
Gran stasjon 
Brandbu, bak kinoen
Kiwi Jaren
Rojan krysset - Grymyr
Joker Bjoneroa handel 
Mohagen gjenvinningsstasjon  
      Rema 1000 Andfossen - senter

 

 

 

 

Tømmeruter for Lunner

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt. eple + f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne. 

Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Flekkbyen  
  Grindvollinna 1-227, 2-120, 222  
  Hagagutua  
  Håvelsrudenga  
  Håvelsrudvegen  
  Kalvsjøhagen  
  Kjørkevegen  
  Kongevegen 13, 15  
  Korsrudlinna 1-15, 2-20  
  Lunnerkollen  
  Lunnerlinna 14-76, 25 -105  
  Randsfjordlinna 220-374 kun partall  
  Skøienvegen  
  Søndre Skøien Veg  
  Tomtervegen  
  Vangsgutua  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Blåbæråsen  
  Brattfossen  
  Elvefaret  
  Granittvegen  
  Hadelandsvegen 893-951, kun oddetall  
  Harestumoen  
  Haukåsen  
  Klemmavegen  
  Kvartsvegen  
  Kvernhusvegen  
  Myrvollvegen  
  Månevegen  
  Observatorievegen  
  Ormputtvegen  
  Regnbuevegen  
  Rognebærstien  
  Røsslyngen  
  Røyskattlia  
  Saglunden  
  Skolevegen  
  Solvegen  
  Steinbrøttet  
  Stjernevegen  
  Stubbengvegen  
  Tyttebærstien  
  Viustien  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Almedalsvegen  
  Elgtråkket  
  Furumohaugen  
  Furumoterrasse  
  Furuveien  
  Geiteramsen  
  Hadelandsvegen 735-865, 818-856  
  Hulderbakken  
  Karimoen  
  Løvstien  
  Moreneveien  
  Paradisvegen  
  Piperveien  
  Stasjonsveien  
  Stasjonsvika Terrasse  
  Tiuråsen  
  Tyristubben  
  Utsikten  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bjørkealleen  
  Einerbakken  
  Fiolstien  
  Furustubben  
  Granvegen  
  Gruaenga  
  Hadelandsvegen 1642-1670, 1665-1671  
  Kløverstien  
  Konvallvegen  
  Myllavegen 1-41, 2-16  
  Nysetervegen  
  Sagvegen  
  Skoleberget  
  Sveavegen 2-88, 1-45  
  Taubanen  
  Voldstadbakken  
  Voldstadenga  
  Østhagan  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bjøraltbakken  
  Blåsbortvegen  
  Garverivegen 1, 4, 6, 8  
  Hadelandsvegen 2080-2158, 2181-2229  
  Haugsgutua  
  Mellerudgutua  
  Nedre Frøislievegen  
  Nordliagutua  
  Oppdalslinna 1-27, 6-28  
  Randsfjordlinna 62-72  
  Roalinna  
  Runden  
  Rypsekkvegen  
  Sagbråtan  
  Sandsvegen  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Bakketunvegen  
  Bjørgevegen  
  Bureiservegen  
  Helgelandsbråtan  
  Kongevegen  
  Korsrudlinna Unntatt 51  
  Lundvegen  
  Løkengutua  
  Vestre Helgelands Veg  
  Øiskoggutua  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Gamlevegen  
  Grindvollgata  
  Grindvollinna 300-678, 301-699  
  Haugenvegen  
  Kvennvegen  
  Maristugutua  
  Markatoppen  
  Nedre Ulven Veg  
  Skirstadgutua  
  Skogheimvegen  
  Stasjonsgata  
  Ulvengutua  
  Vaterudsvegen  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Bjørgevegen Kun 96  
  Blistenvegen Kun 165  
  Brokerudvegen  
  Flågenvegen  
  Gamle Møllevegen  
  Hadelandsvegen 2502, 2512, 2516, 2520  
  Hagareksla  
  Korsrudlinna Kun 51  
  Lunnerlinna 2-12, 3, 13-23  
  Morkagutua  
  Myrstugrenda  
  Nedre Jernbaneveg  
  Råstadbakka  
  Søndre Ålsveg 311-803, 348-818  
     
Mat/restavfall Mandag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Blistentoppen  
  Blistenvegen 3-135, 70-140  
  Brennbekkvegen  
  Frøisligutua  
  Garverivegen 28-48, 31-63  
  Hadelandsvegen 2335-2375, 2396-2422  
  Hasselbakken  
  Heierenga  
  Husergutua  
  Kapellvegen  
  Leikvinvegen  
  Liavegen  
  Lisbergvegen  
  Møllevegen  
  Oppdalslinna 53-835, 64-726  
  Raastadvegen  
  Råstadbakka  
  Skardbrennvegen  
  Skjervagutua  
  Skjervetråkket  
  Sollivegen  
  Søndre Ålsveg 822, 826  
  Tangentråkket  
  Østenggutua  
  Østengstubben  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bratlievegen  
  Brovollvegen  
  Grualia  
  Haakenstadlinna  
  Hadelandsvegen 1691-1919, 1708-1954  
  Hellerudvegen  
  Hovlandsvegen  
  Hyttabakken  
  Kapellvegen 4-216, 15-183  
  Kilstadgutua  
  Lognavegen  
  Maurtvedtgutua  
  Munkerudvegen  
  Nordre Fegate  
  Sølvtjernsvegen  
  Tveitavegen  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bjørgesetervegen  
  Fjellhammervegen  
  Hadelandsvegen 159-1602, 281-1617  
  Haganvegen  
  Hasskaubakken  
  Kloppasvingen  
  Kloppavegen  
  Monserudvegen  
  Piperveien 502, 512, 553, 554  
  Rundelsvegen  
  Strykenenga  
  Sørlivegen  
  Tangenvegen  
  Vestbygdvegen  
  Viubråten  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Askersrudvegen  
  Dæhlinvegen  
  Gjerdingsvegen  
  Grindvollinna Kun 122  
  Hallumsvegen  
  Halvorsrudveien  
  Orenvegen  
  Randsfjordlinna 429-455, 438-526  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Belternvegen  
  Bratholtvegen  
  Frågåttvegen  
  Jostadvolla  
  Kalrastvegen  
  Kongellbakken  
  Larmerudvegen  
  Lensmannsvika  
  Muttastien  
  Muttavegen  
  Myllabakken  
  Myllagrenda  
  Myllavegen 39-627, 44-620  
  Nordstrandkollen  
  Oppenvegen  
  Pankavegen  
  Randsfjordlinna 111-187, 112-176  
  Ryavegen  
  Saltsyregutua  
  Skaugerudlia  
  Snålvegen  
  Sveasvingen  
  Sveavegen  
  Sørenggutua  
  Viggervegen  
  Vollabakken  
  Vollavegen  
  Åsvegen  
     

Dunker

Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å etablere gode løsninger for kildesortering av avfall. Det er også viktig med et godt tilrettelagt veisystem for å ivareta myke trafikanters sikkerhet, innbyggere og renovatører.
I HRA regionen er innbyggere pliktige gjennom Renovasjonsforskriften til å kildesortere avfallet sitt.
Det er følgende lovverk og forskrift som regulerer renovasjon og avfallshåndtering:

 • Forurensningsloven
 • Plan- og bygningsloven.
 • Forskrift om husholdningsavfall

Definisjoner

Boenhet                          = Bolig, leilighet, hybel med kjøkken/sanitærrom.
Oppsamlingsenhet           = Alle typer utstyr for oppbevaring av avfall i HRAs system.
Avfallsrom                       = Separat innendørs rom for plassering av dunker husholdningsavfall.
Avfallshus                       = Separat bygning for plassering av dunker husholdningsavfall.
Nedgravd avfallsløsning    = Alle typer løsninger der oppsamlingsenhet er plassert under
                                           bakkenivå med innkast over bakkenivå.
 
                                           Benyttes der det etableres fellesløsning for flere boenheter. 
                                           Det finnes både helt- og delvis nedgravde avfallsløsninger.
Oppstillingsplass              = Areal for plassering av dunker/oppsamlingsenhet på tømmedag.
Adkomstvei                     = Vei for manuell transport av oppsamlingsenhet mellom oppstillings plass og renovasjonsbil.
Kjørbar vei                      = Privat eller offentlig vei som til enhver tid er i slik stand at renovasjonsbil uhindret kan komme frem til oppstillingsplass, samt snu på forsvarlig måte.

Standardutstyr
HRA setter ut dunker/oppsamlingsenheter til alle innbyggere. Der det ligger til rette for bruk av fellesløsninger kan HRA bestemme at slike løsninger skal anvendes. Dunker finnes i forskjellige størrelser, og standard løsning er 140 liters dunker til boenheten.
Avfall skal kildesorteres i følgende avfallsgrupper: Matavfall, papir, restavfall i 3 ulike dunker. Plastemballasje i egen 140 liters sekk. Glass- og metallemballasje i felles containere ved dagligvareforretninger.
Plastemballasje for større boenheter, f.eks blokker har muligheter til å velge større felles sekk på 240 liter. Det er kun utleverte sekker som skal benyttes til plastemballasje fra husholdninger.

Krav til oppstillingsplass
Alle eiendommer skal avsette et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal som oppstillingsplass for dunker/oppsamlingsenheter innenfor 10 meter fra vei.
Følgende krav stilles:

 • Lett tilgjengelig for renovatør.
 • Bakkenivå og på et stabilt, plant og fast underlag og fritt for vannansamlinger.
 • Unngå hygieniske ulemper for omgivelser.
 • Slik at konsekvenser for evt. brann blir minst mulig.
 • Alle dunker på samme eiendom skal stå sammen.
 • Fritt slik at ikke skader på gjenstander oppstår ved for eksempel tømming av dunker.

Det er HRA som avgjør hvor oppstillingsplass skal ligge i henhold til Forskrift og krav til sikkerhet for myke trafikanter.

Krav til avfallshus og avfallsrom
Avfallshus er et separat utvendig bygg for plassering av felles dunker/oppsamlingsenheter. Avfallsrom er et innvendig rom i bygning og har samme formål. Avfallshus og avfallsrom skal tilfredsstille krav til oppstillingsplass. Avfallshus/avfallsrom  skal være stort nok beregnet på antall husstander som skal dekkes. Det kan også bli flere avfallsgrupper som skal sorteres ut. Rommet må ha store dører slik at dunker kan trilles ut og inn uten hindringer. Dunker skal ikke stå innenfor hverandre. Høyde over bakken skal være innenfor 10 cm. Hvis større dunker skal benyttes må trillerampe etableres.
Før etablering av avfallshus og avfallsrom må det beregnes hvor mange dunker som er nødvendig. Adkomstvei må være plan og fast og uten hindringer som terskler. Dersom det er terskler må det etableres kjøreramper. Hvis 1000 liters dunker skal benyttes må det være asfaltert der dunkene skal stå, samt at renovasjonsbil skal kjøre helt inntil.

Avfallshus til enebolig
HRA anbefaler at det bygges avfallshus etter mål til 240 liters dunker. Dette for å forberede et evt. bytte til større dunk. Det vurderes utsortering av glass- og metallemballasje fra husholdningen, så det anbefales at denne avfallsgruppen planlegges i avfallshuset. Det betyr matavfall, papir, restavfall, glass- og metallemballasje i dunker samt 140 liter sekk til plastemballasje.
Ved standard løsning for 1 boenhet  = 4x240 liters dunker + sekk til plastemballasje:

 • Bredde: 3 meter.  Dybde: 0,75 m . Høyde 1,90 m = innvendige mål.

Hele fronten på avfallshuset skal være åpent slik at dunker lett kan tas ut og inn. I utgangspunktet er frontplate ikke ønskelig.  Ønsker man likevel å bygge frontplate på avfallshuset skal hele fronten være dør slik at alle dunker lett kan tas ut og inn.

Ved etablering av avfallshus/avfallsrom til flere boenheter må HRA godkjenne.

Krav til kjørbare veier (fra Renovasjonsforskriften)

Krav til utforming og dimensjonering av offentlig veier er gitt i Statens vegvesen vegnormer.

Renovasjonsforskriften for kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole ligger til grunn.

 • Kjørebanen må være minimum 3 meter bred pluss veiskulder.
 • Fra veibanen og opp til 3,5 meters høyde må veien være fri for kantvegetasjon i en bredde på 3,5 meter.
 • Bilene har maks aksellast på 9 tonn. Abonnent/kunde er ansvarlig for at bæreevne på veien tilfredsstiller krav. Hvis ikke må kunden flytte/bringe dunker fram til vei som tilfredsstiller krav.
 • Snuplass må være stor nok hele året for 9,5 meter lange biler.
 • Veien må være brøytet i 3 meters bredde.
 • Av sikkerhetsmessige grunner bør rygging utover vanlig snuing unngås.
 • Sjåføren kan, dersom man vurderer veien for glatt, la være å kjøre. Sjåføren må da ta med ekstra avfall fra denne boenheten ved neste innsamling.
 • Dunker skal være være lett tilgjengelig. Evt. avfallsrom/avfallshus skal ligge på bakkenivå. Hvis ikke bakkenivå - må kjøreramp etableres.
 • Om vinteren skal det være brøytet og strødd på tømmedag.
 • Dunker skal ikke plasseres slik at renovatør må trille dunker i trapper eller bratte skråninger. Dunker må plasseres slik at kjøring på gangvei i boligområder så langt som mulig unngås.

Kontakt oss

Kundeservice

Mandag - fredag fra 08 - 16 : Tlf 61 31 47 20

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker

Nedgravde avfallsløsninger

Under finner du generelle krav som gjelder nedgravde løsninger.

For søknadsskjema og avtale se under knappen søknadsskjemaer i venstre felt.

GENERELLE KRAV

Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å etablere gode løsninger for kildesortering av avfall. Det er også viktig med et godt tilrettelagt veisystem for å ivareta myke trafikanters sikkerhet, innbyggere og renovatører.
I HRA regionen er innbyggere pliktige gjennom Renovasjonsforskriften til å kildesortere avfallet sitt.
Det er følgende lovverk og forskrift som regulerer renovasjon og avfallshåndtering:

 • Forurensningsloven
 • Plan- og bygningsloven.
 • Forskrift om husholdningsavfall

Definisjoner

Boenhet                               = Bolig, leilighet, hybel med kjøkken/sanitærrom.
Oppsamlingsenhet              = Alle typer utstyr for oppbevaring av avfall i HRAs system.
Avfallsrom                            = Separat innendørs rom for plassering av dunker husholdningsavfall.
Avfallshus                             = Separat bygning for plassering av dunker husholdningsavfall.
Nedgravd avfallsløsning       = Alle typer løsninger der oppsamlingsenhet er plassert under bakkenivå med innkast over bakkenivå. Benyttes der det etableres fellesløsning for flere boenheter. Det finnes både helt- og delvis nedgravde avfallsløsninger.

Oppstillingsplass              = Areal for plassering av dunker/oppsamlingsenhet på tømmedag.
Adkomstvei                       = Vei for manuell transport av oppsamlingsenhet mellom oppstillingsplass og renovasjonsbil.
Kjørbar vei                         = Privat eller offentlig vei som til enhver tid er i slik stand at renovasjonsbil uhindret kan komme frem til oppstillingsplass, samt snu på forsvarlig måte.

Nedgravde avfallsløsninger
Nedgravde avfallsløsninger er ikke standardløsning i HRA regionen. Utbyggere, borettslag og andre som ønsker å etablere nedgravd avfallsløsning må søke HRA i forbindelse med planlegging og før etablering. HRA må samtykke. Søknad til kommunen, nabovarsel osv. må være i orden.

I driftsfasen har borettslag/sameie ansvar for opprydding og vedlikehold rundt oppstillingsplass slik at enheten kan tømmes i henhold til tømmeplan. Borettslag/sameie beholder eiendomsretten til anlegget samt ansvar for renhold og vedlikehold. Rengjøring av beholdere må skje minimum 1 gang pr. år.

Krav til kjørbare veier (fra Renovasjonsforskriften)
Krav til utforming og dimensjonering av offentlig veier er gitt i Statens vegvesen vegnormer.

Renovasjonsforskriften for kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole ligger til grunn.

 • Kjørebanen må være minimum 3 meter bred pluss veiskulder.
 • Fra veibanen og opp til 3,5 meters høyde må veien være fri for kantvegetasjon i en bredde på 3,5 meter.
 • Bilene har maks aksellast på 9 tonn. Abonnent/kunde er ansvarlig for at bæreevne på veien tilfredsstiller krav. Hvis ikke må kunden flytte/bringe dunker fram til vei som tilfredsstiller krav.
 • Snuplass må være stor nok hele året for 9,5 meter lange biler.
 • Veien må være brøytet i 3 meters bredde.
 • Av sikkerhetsmessige grunner bør rygging utover vanlig snuing unngås.
 • Sjåføren kan, dersom man vurderer veien for glatt, la være å kjøre. Sjåføren må da ta med ekstra avfall fra denne boenheten ved neste innsamling.
 • Om vinteren skal det være brøytet og strødd på tømmedag.
 • Dunker skal ikke plasseres slik at renovatør må trille dunker i trapper eller bratte skråninger. Dunker må plasseres slik at kjøring på gangvei i boligområder så langt som mulig unngås.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.