Veier i vårløsningen - renovasjonsbiler

vaarlosningDe som har privat vei som kan bli skadet av tungtransport i vårløsningen må stenge veien med fysisk sperre eller tydelig skilting. Dunker må trilles frem slik at de er tilgjengelig for renovasjonsbilen når veien er stengt. Takk for hjelpen!

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.