Levering av båter til HRA


Ringerikes Blad hadde 8. juli en artikkel om muligheten for å levere båtvrak til gjenvinningsstasjonene. HRA gjør oppmerksom på at båter bare kan leveres på Trollmyra på Jevnaker og at det er mindre båter som kan leveres. Motorer, drivaksler, inventar med mer må tas ut på forhånd og leveres for seg.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.