Endring av tømmeruter husholdningsavfall

HRA og RenoNorden ønsker å forbedre kjøreruta for henting av husholdningsavfall. Fra 4. september 2017 blir matavfall, restavfall, papir og plastemballasje hentet på samme ukedag. Avfallet hentes i 2 renovasjonsbiler, hvor hver av bilene har 2 kammer. Henteintervall blir det samme som tidligere. Matavfall og restavfall hentes hver 14. dag. Papir og plastemballasje hentes hver 4. uke.

Noen husstander vil få kortere tømmeintervall mens andre vil få noe lenger tømmeintervall første gangen. Vi ber om forståelse for denne situasjonen.
Nye tømmeruter finnes nå på nettsidene.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.