citrato de tamoxifeno 20 mg preco


tamoxifeno cinfa 20 mg prospecto


best price tamoxifen


20 mg nolvadex 25 mg proviron


nolvadex black market price


buy tamoxifen citrate research chemicals


tamoxifen citrate dosage on cycle


nolvadex pct for sale uk


nolvadex muscle pain


where to buy nolvadex online


buy generic tamoxifen online


where to order nolvadex online


60 mg nolvadex pct


tamoxifen increased risk of cancer


taxus tamoxifeno 20 mg


tamoxifen for menstrual migraine


tamoxifen nolvadex


tamoxifen use in postmenopausal breast cancer cyp2d6 matters


tamoxifen citrate tablets usp 20 mg


cost of tamoxifen treatment


tamoxifen online no prescription from us


nolvadex muscle building


tamoxifeno 40 mg dia


is there a generic tamoxifen


is it illegal to order nolvadex online


tamoxifen weight gain or loss


nolvadex tamoxifen citrate dosage


average price nolvadex


how much does tamoxifen cost uk


citrato de tamoxifeno 5mg


nolvadex depression


creer tamoxifen mechanism


tamoxifeno 20mg comprar


does nolvadex reverse gyno


tamoxifen 10 mg dose


nolvadex 10mg uses


tamoxifen citrate 10mg


can you gain muscle on nolvadex


nolvadex uk for sale


nolvadex for sale online


nolvadex d 20mg onde comprar


nolvadex manufacturers


purchase nolvadex uk


tamoxifen online bestellen


tamoxifeno de 10 mgrs


nolvadex (tamoxifen citrate) pct


tamoxifen cre


generic nolvadex uk

Husholdningsrenovasjon

Alle husstander - der det bor mennesker, skal sortere avfall etter Forurensningsloven og Renovasjonsforskriftens bestemmelser. Alle er pliktig til å være med på renovasjonsordningen, det er ingen frivillig ordning.

Kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran har kildesortering i 5 avfallstyper, og 4 av disse blir hentet av renovasjonsbilen. Brun dunk skal brukes til matavfall, grå dunk til papir og grønn dunk til restavfall. I tillegg er det sortering av plastemballasje i utleverte sekker.

Renovasjonsbilene har to kamre som betyr at 2 avfallstyper blir hentet hver gang i hvert sitt rom inne i renovasjonsbilen. Brun dunk � matavfall og grønn dunk � restavfall blir hentet hver 14. dag. Grå dunk � papir og sekken med plastemballasje blir hentet hver 4. uke.

Glass- og metallemballasje fra husholdningen skal sorteres ut fra restavfall og leveres i glasscontainere som står ved dagligvareforretninger og på gjenvinningsstasjoner.

Til husholdninger deles det ut 150 matavfallsposer fordelt på 2 ganger, vår og høst. Det deles ut 20 sekker til plastemballasje en gang i året.

Se under punktet for utlevering av sekker og poser. Trykk på link for å finne ut når det deles ut i din kommune.

Det er viktig at trådstativ med oppsamlingsbrett brukes for best oppbevaring av matavfall i kjøkkenbenken. Matavfall skal stå luftig � uten lokk � da lukter det minst. Har du fiskeavfall - pakk dette inn i en avis før du legger avfallet i matavfallsposen.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.

/html