80 mg tamoxifen


generic tamoxifen price


nolvadex cost india


price of tamoxifen


will nolvadex show on drug test


tamoxifen citrate duration of prescription


tamoxifen 10 mg 250 tablet nedir


tamoxifen 20mg


nolvadex 20 mg wikipedia


tamoxifen 20 mg pct


is 20mg of nolvadex enough for pct


tamoxifen 10mg tab


nolvadex 10mg day


price of tamoxifen in singapore


price tamoxifen canada


get nolvadex online


tamoxifen cre mice


tamoxifen citrate dosage


legal order nolvadex


tamoxifen 20 mg daily


tamoxifen prescription charges


cheap tamoxifen online


buy nolvadex uk bodybuilding


order tamoxifen online


tamoxifen breast cancer guidelines


tamoxifen citrate 10 mg x 60ml


research labs nolvadex


how much does tamoxifen cost in canada


tamoxifen premenopausal postmenopausal


where to buy tamoxifen citrate (nolvadex)


nolvadex buy online uk


tamoxifen citrate treat gyno


where can you buy nolvadex online


tamoxifen ebewe 20 mg


nolvadex false positive drug test


can you buy nolvadex australia


tamoxifen manufacturers uk


citrato de tamoxifeno 20 mg para que serve


where to buy nolvadex online forum


tamoxifen citrate 40 mg


tamoxifen cost per month


buy tamoxifen in canada


tamoxifen 20 mg cost in india


para que serve o tamoxifeno 20mg


tamoxifen mechanism of action powerpoint


stopping tamoxifen weight gain


buy nolvadex d uk


tamoxifen 20mg tab

Priser næringsliv

Priser for næringsliv

Alle priser er uten mva.

Type avfall:

Pris pr tonn

Avfall til deponi med deklarasjon inkl. deponiavgift til staten 1220,-
Avfall til sorteringsplate 1440,-
Avfall til omlastingsrampe 1220,-
Restavfall (etter sortering) levert på gjenvinningsstasjoner, pr. m3 208,-
Restavfall pr. sekk ettersortering, maks to sekker 68,-
Isoporemballasje (EPS) - levert i sekker 0,-
Sandfangslam (som overdekningsmasse) 750,-
Impregnert trevirke 1500,-
Impregnert trevirke uten veiemulighetpr.m3 248,-
Sortert trevirke pr. tonn 880,-
Sortert trevirke fra næringslivet - småleveranser,pr. m3 88,-
Sortert trevirke fra private abonnenter som leveres i containereeller lastebil blir betraktet som levert fra næringslivet 880,-
Sortert gipspr.tonn
pr. m3
1100,-
8
60,-
Sortert papp fra næringslivet. 0,-
Leveranser av brunt papir fra andre private innsamlere avtales ihvert tilfelle. Pris avhengig av marked. Ring
Papir fra bedrifter, containerfirmaer, pr. tonn
Papir levert stasjoner uten veiemulighet,
pr. m3
0,-
0,-
Sortert plastfolie 0,-
Sortert flasker, kanner og brett 0,-
Hardplast pr. tonn 500,-
Hardplast pr. m3 100,-
Oljekanner pr. m3 210,-
Sorterte hvitevarer fra private og næringslivet 0,-
Sortert metall fra private og næringslivet 0,-
Kuldemøbler fra private og næringslivet som omfattes av forskrift om KFK-holdige kuldemøbler 0,-
EE-avfall 0,-
Hage/park-avfall fra næringslivet pr. tonn
- levertstasjoner uten veiemulighet,pr. m3
600,-
60,-
Vinduer som inneholder PCB,pr. stk 44,-
Vinduer som inneholder PCB, større levering,pr. tonn 1.300,-
Asbest
M� PAKKES I PLAST. KAN KUN LEVERES P� TROLLMYRA
1220,-
Oljeholdig masse, oljeinnhold over 0,5% 800,-
Blåsesand, kromholdig sand (deponeres sammen med asbest) 1200,-
Kanylebokser småpr. stk 32,-
Kanylebokser storepr. stk 96,-
Vinylgulv med ftalater 3000,-
Matavfall 880,-
Skyllerenovasjon storhusholdninger, -årspriser-pris pr. 140 l dunk, tømming en gang pr. uke
tømming to ganger pr. uke
5434,-
10868,-

Grønn dunk til restavfall fra næringslivet
Tømming hver 14. dag.
Prisene er pr. dunk pr. år
140 liter kr.1046,25
240 liter kr. 1703,75
360 liter kr. 2491,25
770 liter kr. 4193,- (settes ikke ut mer)
1000 liter kr. 6812,50
240 liter matallbeholder kr. 2601,25
660 liter metallbeholder kr. 5522,50

Grå dunk til papir fra næringslivet
Tømming hver 4. uke
Prisene er pr. dunk pr. år
140 liter kr. 481,74
240 liter kr. 777,00
360 liter kr. 1143,30
1000 liter kr 3205,68
240 liter metallbeholder kr.1041,18
660 liter metallbeholder kr. 2659,56

Brun dunk til matavfall franæringslivet
Tømming hver 14. dag
Prisene er pr. dunk pr. år
140 liter kr. 1474,00
240 liter kr. 2446,40
240 liter metallbeholder kr. 2462,-Farlig avfall fra næringslivet, maks 1000 kg pr år kan leveres etter prisliste fra Renor
Personbildekk uten felg 0,-
Lastebildekk uten felg 0,-
Anleggsdekk uten felg 0,-
Personbildekk med felg 40,-
Lastebildekk med felg 250,-
Anleggsdekk med felg 750,-
SEKKER OG POSER
Utkjøring 114,26
Papirposer til matavfall pr. stk. 0,80
Plastsekktil matavfall til35 liter bøtte,pr. stk. 1,60
Sekker til plastemballasje til skoler, barnehager og kantiner, pr rull -20 stk. 247,-
Veggstativ til plast 95,-
HRA ekstrasekker, pr. stk. 40,-
HRA ekstrasekker til butikk, pr. stk. 24,-
Søppelsekker i plast, 100 liter pr. stk. 1,20
Papirsekker, 80 liter, pr. stk. 3,60
Avfallsdunk 35 liter, pr. stk. 72,-

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.

td style=/html