Priser næringsliv

Priser for næringsliv

Alle priser er uten mva.

Type avfall:

Pris pr tonn

Avfall til deponi med deklarasjon inkl. deponiavgift til staten 1220,-
Avfall til sorteringsplate 1440,-
Avfall til omlastingsrampe 1220,-
Restavfall (etter sortering) levert på gjenvinningsstasjoner, pr. m3 208,-
Restavfall pr. sekk etter sortering, maks to sekker 68,-
Isoporemballasje (EPS) - levert i sekker 0,-
Sandfangslam (som overdekningsmasse) 750,-
Impregnert trevirke 1500,-
Impregnert trevirke uten veiemulighet                                  pr.m3     248,-
Sortert trevirke pr. tonn 880,-
Sortert trevirke fra næringslivet - småleveranser,                 pr. m3         88,-
Sortert trevirke fra private abonnenter som leveres i containere eller lastebil blir betraktet som levert fra næringslivet 880,-
Sortert gips                                                                     pr.tonn
 
                                                                                       pr. m3
1100,-
  8
60,-
Sortert papp fra næringslivet. 0,-
Leveranser av brunt papir fra andre private innsamlere avtales i hvert tilfelle. Pris avhengig av marked. Ring
Papir fra bedrifter, containerfirmaer, pr. tonn
Papir levert stasjoner uten veiemulighet,
    pr. m3
0,-
  0,-
Sortert plastfolie 0,-
Sortert flasker, kanner og brett 0,-
Hardplast pr. tonn 500,-
Hardplast pr. m3 100,-
Oljekanner pr. m3 210,-
Sorterte hvitevarer fra private og næringslivet 0,-
Sortert metall fra private og næringslivet 0,-
Kuldemøbler fra private og næringslivet som omfattes av forskrift om   KFK-holdige kuldemøbler 0,-
EE-avfall 0,-
Hage/park-avfall fra næringslivet pr. tonn
 
                          - levert stasjoner uten veiemulighet,         pr. m3
600,-
  60,-
Vinduer som inneholder PCB,                                           pr. stk 44,-
Vinduer som inneholder PCB, større levering,                   pr. tonn 1.300,-
Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1995), pr. stk.
Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1995), pr. tonn
240,-
7000,- 
Asbest 
  MÅ PAKKES I PLAST. KAN KUN LEVERES PÅ TROLLMYRA
1220,-
Oljeholdig masse, oljeinnhold over 0,5% 800,-
Blåsesand, kromholdig sand (deponeres sammen med asbest) 1200,-
Kanylebokser små                                                          pr.   stk 32,-
Kanylebokser store                                                         pr.   stk 96,-
Vinylgulv med ftalater 3000,-
Matavfall         880,-
Skyllerenovasjon storhusholdninger, -årspriser- pris pr. 140 l dunk, tømming en gang pr. uke
                                                                                                           tømming to ganger pr. uke
5434,-
10868,-

Grønn dunk til restavfall fra næringslivet
Tømming hver 14. dag.
Prisene er pr. dunk pr. år
140 liter kr. 1046,25
240 liter kr. 1703,75
360 liter kr. 2491,25
770 liter kr. 4193,- (settes ikke ut mer)
1000 liter kr. 6812,50
240 liter matallbeholder kr. 2601,25
660 liter metallbeholder kr. 5522,50

 

Grå dunk til papir fra næringslivet
Tømming hver 4. uke 
Prisene er pr. dunk pr. år
140 liter kr. 481,74
240 liter kr. 777,00
360 liter kr. 1143,30
1000 liter kr 3205,68
240 liter metallbeholder kr. 1041,18 
660 liter metallbeholder kr. 2659,56

 

Brun dunk til matavfall fra næringslivet
Tømming hver 14. dag
Prisene er pr. dunk pr. år
140 liter kr. 1474,00
240 liter kr. 2446,40
240 liter metallbeholder kr. 2462,-                                                        


 
 

Farlig avfall fra næringslivet, maks 1000 kg pr år kan leveres etter prisliste fra Renor  
Personbildekk uten felg 0,-
Lastebildekk uten felg 0,-
Anleggsdekk uten felg 0,-
Personbildekk med felg 40,-
Lastebildekk med felg 250,-
Anleggsdekk med felg 750,-
SEKKER OG POSER  
Utkjøring  114,26
Papirposer til matavfall pr. stk.   0,80
Plastsekk til matavfall til 35 liter bøtte, pr. stk. 1,60
Sekker til plastemballasje til skoler, barnehager og kantiner, pr rull - 20   stk.  283-
Veggstativ til plast 95,-
HRA ekstrasekker, pr. stk.  40,-
HRA ekstrasekker til butikk, pr. stk. 24,-
Søppelsekker i plast, 100 liter pr. stk.  1,20
Papirsekker, 80 liter, pr. stk.   3,60
Avfallsdunk 35 liter, pr. stk.   72,-

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.