Prisliste privatpersoner


Alle priser er inkludert merverdiavgift.

 
Type avfall:
Pris pr tonn
Sortert restavfall i større mengder direkte til deponi - levert over vekt på Trollmyra  1525,-
Restavfall i større mengder levert på sorteringsplate - levert over vekt på Trollmyra 1800,-
Restavfall etter sortering, pris pr. sekk 50,-
Restavfall etter sortering, pris pr. m3 150,-
Inert avfall pr. m3 (isolasjon, porselen,stein mm.) 150,-
Impregnert trevirke, mer enn enakslet personbilhenger
                            - levert på stasjon uten veiemulighet, pr. m3
1875,-
 310,-
Impregnert trevirke,  personbilhenger                        0,-
Sortert trevirke fra private abonnenter levert fra personbil, personbil m/henger eller varebil 0,-
Trevirke fra private abonnenter levert i containere, traktorhenger eller lastebil  
                           - levert på stasjoner uten veiemulighet pr. m3
1100,00
 110,00
Sortert plastfolie
0,-
Sorterte hvitevarer fra private og næringslivet
0,-
Sortert metall fra private og næringslivet
0,-
Kuldemøbler fra private og næringslivet som omfattes av forskrift om KFK-holdige kuldemøbler
0,-
EE-avfall (alle elektriske og elektroniske artikler fra private) 0,-
Hage/park-avfall fra private levert med personbilhenger    (ikke jord, stein ol.) 0,-
Hage/park-avfall fra private levert med lastebil, traktorhenger eller container
                          - levert på stasjoner uten veiemulighet pr. m3
750,-
75,-
Vinduer som inneholder PCB, pr. stk. inntil til og med 3 stk
Vinduer som inneholder PCB, pr. stk. ved levering av 4 stk. og mer
0,-
55,-
Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1995), pr. stk.
Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1995), pr. tonn
300,-
8750,-
Asbest
MÅ PAKKES I PLAST. KAN KUN LEVERES PÅ TROLLMYRA
1525,-
Campingvogner. Gass, kjøleskap o.l. fjernes.  KAN KUN LEVERES PÅ TROLLMYRA Pris pr. levering.  1250,-
Oljeholdig masse, oljeinnhold over 0,5% - kun begrensede mengder
1000,-
Gips, smålevering
0,-
Gips pr. m3 1075,-
Gips pr. tonn 1375,-
Papp og papir fra privatpersoner, inntil 200 kg 0,-
Farlig avfall (maling , white spirit, olje osv.) fra private abonnenter
0,-
Kanylebokser 0,-
Personbildekk uten felg 0,-
Lastebildekk uten felg 0,-
Personbildekk med felg 50,-
Lastebildekk med felg 312,50
Anleggsdekk med felg 937,50
Dyr tas ikke i mot, ring tlf. 90 99 94 79  

 Priser pr. abonnement

 
Avfallstype Hentefrekvens Beholder Gebyr pr. år
Matavfall 2. uke 140 l
  2.975,00
Restavfall 2. uke 140 l
Papir 4. uke 140 l - 360 l
Husholdningsplast 4. uke sammen med papir 140 l sekk

Større dunker

 
Avfallstype Hentefrekvens Beholder Gebyr pr. år
Matavfall 2. uke 240 l
  4.760,00
Restavfall 2. uke 240 l
Papir 4. uke 240 l - 360 l
Husholdningsplast 4. uke sammen med papir 140 l sekk

 
Avfallstype Hentefrekvens Beholder Gebyr pr. år
Matavfall 2. uke 360 l
8.925,00
Restavfall 2. uke 360 l
Papir 4. uke 360 l
Husholdningsplast 4. uke sammen med papir 140 l sekk

Ekstra sekk til restavfall
Merkede sekker som settes ut ved siden av dunkene.

Sekkene må kjøpes hos HRA eller i bestemte butikker. Kr 50,- pr sekk

Ekstra poser til matavfall
Alle abonnenter får 150 poser pr år.
Ekstra poser kan kjøpes hos HRA eller i bestemte butikker. Kr 1,- pr. stk

Hjemmekompostering
Reduksjon i årsgebyret for hjemmekompostering er kr 250,-

Lang avstand til dunkene medfører gangtillegg.

 
10 - 30 m 337,50 per år
30 - 50 m 650,- per år
50 - 100 m 962,50 per år

 

Hytterenovasjon
For hytter og fritidsboliger er det i Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike pålagt hytterenovasjon. Det betales et årlig beløp på kr 1.162,50 for å benytte oppsatte samledunker.
 Faktureringstidspunkt for renovasjonsgebyr
  Termin 1. Termin 2.
Jevnaker Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Gran Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Hole Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Ringerike Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Lunner Forfall 15 april Forfall 15 oktober

eFaktura
Siste faktura fra HRA har opplysninger om eFaktura-referanse. Denne finner du i grønt felt under fakturabeløpet. eFaktura tegner du i egen nettbank.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.