how much does tamoxifen cost in australia


tamoxifen online india


research chemical supplier nolvadex


generic nolvadex for men


nolvadex prescriptions


nolvadex muscle gain


tamoxifen citrate tablets usp


how to order nolvadex


buy nolvadex online australia


tamoxifen citrate tablets


tamoxifen breast cancer recurrence


how to buy nolvadex in the uk


tamoxifeno 10 mg precio


where to get nolvadex online


how much should nolvadex cost


nolvadex post cycle therapy dosage


nolvadex price in malaysia


where can i purchase nolvadex


how much does tamoxifen cost in the u.k


nolvadex pct dosage after superdrol


buy tamoxifen no prescription uk


tamoxifen prescription free


tamoxifen metabolism


10mg nolvadex during cycle


research chemicals nolvadex australia


tamoxifeno 10mg pre


legal purchase nolvadex


nolvadex 20 mg tablets


tamoxifen cre protocol


tamoxifen generic drug


tamoxifeno 20 mg


tamoxifen citrate research chemicals


discount nolvadex


genox tamoxifen 10mg


buy nolvadex online credit card


nolvadex 10mg uk


buy nolvadex generico


is buying nolvadex online illegal


nolvadex makes me tired


cost of tamoxifen citrate


nolvadex 10 mg eod


tamoxifeno cinfa 20 mg comprimidos


buy tamoxifen no prescription


nolvadex 20mg or 40mg


tamoxifen cysts


tamoxifen citrate dosage after cycle


cheap tamoxifen uk


best place buy nolvadex uk

Prisliste privatpersoner


Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Type avfall:
Pris pr tonn
Sortert restavfall i større mengder direkte til deponi - levert over vekt på Trollmyra 1525,-
Restavfall i større mengder levert på sorteringsplate - levert over vekt på Trollmyra 1800,-
Restavfall etter sortering, pris pr. sekk 50,-
Restavfall etter sortering, pris pr. m3 150,-
Inert avfall pr. m3 (isolasjon, porselen,stein mm.) 150,-
Impregnert trevirke, mer enn enakslet personbilhenger
- levert på stasjon uten veiemulighet, pr. m3
1875,-
310,-
Impregnert trevirke, personbilhenger 0,-
Sortert trevirke fra private abonnenter levert fra personbil, personbil m/henger eller varebil 0,-
Trevirke fra private abonnenter levert i containere, traktorhengereller lastebil
- levert på stasjoner uten veiemulighet pr. m3
1100,00
110,00
Sortert plastfolie
0,-
Sorterte hvitevarer fra private og næringslivet
0,-
Sortert metall fra private og næringslivet
0,-
Kuldemøbler fra private og næringslivet som omfattes av forskrift om KFK-holdige kuldemøbler
0,-
EE-avfall (alle elektriske og elektroniske artikler fra private) 0,-
Hage/park-avfall fra private levert med personbilhenger (ikke jord, stein ol.) 0,-
Hage/park-avfall fra private levert med lastebil, traktorhenger eller container
- levert på stasjoner uten veiemulighet pr. m3
750,-
75,-
Vinduer som inneholder PCB, pr. stk. inntil til og med 3 stk
Vinduer som inneholder PCB, pr. stk. ved levering av 4 stk. og mer
0,-
55,-
Vinduer sominneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1995), pr. stk.
Vinduer sominneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1995), pr. tonn
300,-
8750,-
Asbest
M� PAKKES I PLAST. KAN KUN LEVERES P� TROLLMYRA
1525,-
Campingvogner. Gass, kjøleskap o.l. fjernes. KAN KUN LEVERES P� TROLLMYRA Pris pr. levering. 1250,-
Oljeholdig masse, oljeinnhold over 0,5% - kun begrensede mengder
1000,-
Gips, smålevering
0,-
Gips pr. m3 1075,-
Gips pr. tonn 1375,-
Papp og papir fra privatpersoner, inntil 200 kg 0,-
Farlig avfall (maling , white spirit, olje osv.) fra private abonnenter
0,-
Kanylebokser 0,-
Personbildekk uten felg 0,-
Lastebildekk uten felg 0,-
Personbildekk med felg 50,-
Lastebildekk med felg 312,50
Anleggsdekk med felg 937,50
Dyr tas ikke i mot, ring tlf. 90 99 94 79

Priser pr. abonnement

Avfallstype Hentefrekvens Beholder Gebyr pr. år
Matavfall 2. uke 140 l
2.975,00
Restavfall 2. uke 140 l
Papir 4. uke 140 l - 360 l
Husholdningsplast 4. uke sammen med papir 140 l sekk

Større dunker

Avfallstype Hentefrekvens Beholder Gebyr pr. år
Matavfall 2. uke 240 l
4.760,00
Restavfall 2. uke 240 l
Papir 4. uke 240 l - 360 l
Husholdningsplast 4. uke sammen med papir 140 l sekk

Avfallstype Hentefrekvens Beholder Gebyr pr. år
Matavfall 2. uke 360 l
8.925,00
Restavfall 2. uke 360 l
Papir 4. uke 360 l
Husholdningsplast 4. uke sammen med papir 140 l sekk

Ekstra sekk til restavfall
Merkede sekker som settes ut ved siden av dunkene.

Sekkene må kjøpes hos HRA eller i bestemte butikker. Kr 50,- pr sekk

Ekstra poser til matavfall
Alle abonnenter får 150 poser pr år.
Ekstra poser kan kjøpes hos HRA eller i bestemte butikker. Kr 1,- pr. stk

Hjemmekompostering
Reduksjon i årsgebyret for hjemmekompostering er kr 250,-

Lang avstand til dunkene medfører gangtillegg.

10 - 30 m 337,50 per år
30 - 50 m 650,- per år
50 - 100 m 962,50 per år

Hytterenovasjon
For hytter og fritidsboliger er det i Gran, Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike pålagt hytterenovasjon. Det betales et årlig beløp på kr 1.162,50 for å benytte oppsatte samledunker.
Faktureringstidspunkt for renovasjonsgebyr
Termin 1. Termin 2.
Jevnaker Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Gran Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Hole Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Ringerike Forfall 15 april Forfall 15 oktober
Lunner Forfall 15 april Forfall 15 oktober

eFaktura
Siste faktura fra HRA har opplysninger om eFaktura-referanse. Denne finner du i grønt felt under fakturabeløpet. eFaktura tegner du i egen nettbank.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.

/spanp class=/html