Loppemarked

HRA ønsker å stimulere til avfallsminimering via økt gjenbruk og gjenvinning. Med det som bakgrunn kan lag og foreninger levere rester fra loppemarked til redusert pris hvis det sorteres etter beskrivelsen du finner under "Les mer". Hver avfallsgruppe skal leveres hver for seg. Forutsetningen for redusert pris er at det enkelte loppemarkedet kontakter HRA og inngår en skriftlig avtale før loppemarkedet avholdes, og at reglene i avtalen følges.

SORTERINGSOVERSIKT – LAG OG FORENINGER

HRA ønsker å stimulere til avfallsminimering via økt gjenbruk og gjenvinning. Med det som bakgrunn kan lag og foreninger etter skriftlig avtale levere rester fra loppemarked til redusert pris hvis det sorteres etter følgende beskrivelse. Hver avfallsgruppe skal leveres hver for seg.

Rester fra et loppemarked SKAL leveres Trollmyra – ikke til lokale gjenvinningsstasjoner.

Hver rubrikk = egen avfallsgruppe. Alle priser er 2017 priser + mva

Møbler i rent treverk
Trestoler, trebord, kommoder i rent treverk, andre møbler som kun inneholder treverk, kjøkkenredskaper i tre

Kr 300,- pr. tonn + mva

Møbler med stoff/skinn
Sofa, stoler som både har stoff/skinn + treverk, madrasser, senger

Kr 960,- pr. tonn + mva

Papir
Bøker og papirer

Gratis

Papp
Tomme pappesker

Gratis

Plastfolie
Tomme plastposer, byggeplast, annen ren folie

Gratis

Plast til energi
Plastboller, kopper og kar, vaskebøtter, plastleker som ikke har batteri eller går på strøm, plastmøbler

Gratis

Glass og metallemballasje
Syltetøyglass, hermetikkbokser

Gratis

EE- avfall, Elektrisk og elektroniske produkter
Belysning, panelovner, røykvarsler, hvitevarer, TV, datamaskiner, støvsugere, mobiler, fotoapparat, symaskin, kaffetrakter, skriver, kabler, verktøy som bruker batteri eller strøm.

Alle produkter som går på strøm eller batteri er EE-avfall

Gratis

Serviser kopper og kar i porselen og glass
Serviser, tallerkener, kopper/kar i glass eller porselen

Kr 400,- pr. tonn + mva

Metall
Kjeler, panner, kjøkkenredskaper i metall

Gratis

Klær til UFF kan leveres i beholdere på HRA

Klær, sko, vesker, stoffer, sengeklær, duker

Gratis

Farlig avfall bør ikke tas inn. Dette må deklareres før levering og betales
Maling, lim, sparkel, fugemasse, impregnert treverk, olje, bensin, oljeovn

Fremgangsmåte for redusert pris

  • Lag og forening må kontakte HRA minst 1 måned før loppemarked avholdes. Navn, adresse og kontaktopplysninger skal registreres og det må søkes kredit hvis faktura skal sendes.
  • Rester fra loppemarked skal leveres på Trollmyra. Avfall må registres manuelt inn i vektsystemet for å få redusert pris. Hvis man leier container må denne informasjon gis til transportør.
  • Ved levering. Alle lass skal kontrolleres ved vektkontoret, og leveres i åpningstiden mandag-fredag kl. 0800-1600.
  • Ved manglende sortering må lass leveres sorteringsplate for ettersortering.
    Pris for ettersortering er f.t. kr 1750,- pr. tonn + mva.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.