Innlevering av båter

Fra 1. oktober 2017 tar kommunene i mot små fritidsbåter. Dette gjelder båter brukt til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 fot (4,57m) uten motor. Gjelder også kano, kajakk og lignende.
HRA starter mottak på Trollmyra på Jevnaker mandag den 2. oktober. Den som leverer båten må fylle ut et skjema som vedkommende sender til Miljødirektoratet for å får kr. 1000,- for leveringen. HRA har disse skjemaene. Båtene må leveres på Trollmyra mandag til fredag kl. 0800 - 1600. Løse deler og evt. avfall i båten må kastes for seg og betales for.

Andre større båter og båter med motor henvises til andre godkjente mottaksanlegg. 
baat1

Utdrag fra offentlig informasjon: Kasserte fritidsbåter leveres til mottaksanlegg for miljømessig forsvarlig behandling. Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, og farlige stoffer i bl.a. bunnstoff og skrog. Hovedandelen av fritidsbåtene i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid vil gi mikroplast til havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter. 

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.