Sekker med plastemballasje

plastemballasje


Noen av våre gjenvinningsstasjoner får inn store mengder sekker med plastemballasje. Denne må vi transportere til Jevnaker på egen transport. Dette koster ekstra penger, og burde være unødvendig da sekkene hentes hos husstandene,
uansett hvor mange som står framme hentedag. Vi ber derfor alle unngå å ta sekkene med til gjenvinningsstasjonen. 

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.