Plast fra husholdninger

Kontroll husholdningsplast 10
HRA har hatt kontroll av plastemballasje innsamlet fra husholdninger. Nytt er at spylevæskekanner som er helt tomme kan legges i sekken for plastemballasje. Klem kannene sammen før de kastes for å spare plass.

Resultatet etter kontrollen viser at 91,5 % er uten forurensning. Det er bra.
8,5% består av tilgriset matemballasje, gummihjul, kaffekapsler med mer.
Honnør til alle som gjør det bra. Resten må skjerpe seg litt til.

Bildet viser ting som ikke skal i emballasjesekken, men i restavfall.

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.