Tømmeruter for Lunner

Tømmeruter nedgravde beholdere

ORDINÆRE TØMMERUTER

Tallene refererer til ukenummer

Tips: For enklest mulig å finne ut tømmetidene der DU bor, kan du med de fleste browsere søke med CTRL+F (evt. eple + f om du har Mac). Skriv deretter inn ditt bosted (f.eks. veinavn), og trykk på Enter. Finner du ikke noe ved første søk, prøv å søke på et annet navn som kan likne. 

Mat/restavfall Mandag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Mandag  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50  
  Flekkbyen  
  Grindvollinna 1-227, 2-120, 222  
  Hagagutua  
  Håvelsrudenga  
  Håvelsrudvegen  
  Kalvsjøhagen  
  Kjørkevegen  
  Kongevegen 13, 15  
  Korsrudlinna 1-15, 2-20  
  Lunnerkollen  
  Lunnerlinna 14-76, 25 -105  
  Randsfjordlinna 220-374 kun partall  
  Skøienvegen  
  Søndre Skøien Veg  
  Tomtervegen  
  Vangsgutua  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Blåbæråsen  
  Brattfossen  
  Elvefaret  
  Granittvegen  
  Hadelandsvegen 893-951, kun oddetall  
  Harestumoen  
  Haukåsen  
  Klemmavegen  
  Kvartsvegen  
  Kvernhusvegen  
  Myrvollvegen  
  Månevegen  
  Observatorievegen  
  Ormputtvegen  
  Regnbuevegen  
  Rognebærstien  
  Røsslyngen  
  Røyskattlia  
  Saglunden  
  Skolevegen  
  Solvegen  
  Steinbrøttet  
  Stjernevegen  
  Stubbengvegen  
  Tyttebærstien  
  Viustien  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Almedalsvegen  
  Elgtråkket  
  Furumohaugen  
  Furumoterrasse  
  Furuveien  
  Geiteramsen  
  Hadelandsvegen 735-865, 818-856  
  Hulderbakken  
  Karimoen  
  Løvstien  
  Moreneveien  
  Paradisvegen  
  Piperveien  
  Stasjonsveien  
  Stasjonsvika Terrasse  
  Tiuråsen  
  Tyristubben  
  Utsikten  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bjørkealleen  
  Einerbakken  
  Fiolstien  
  Furustubben  
  Granvegen  
  Gruaenga  
  Hadelandsvegen 1642-1670, 1665-1671  
  Kløverstien  
  Konvallvegen  
  Myllavegen 1-41, 2-16  
  Nysetervegen  
  Sagvegen  
  Skoleberget  
  Sveavegen 2-88, 1-45  
  Taubanen  
  Voldstadbakken  
  Voldstadenga  
  Østhagan  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bjøraltbakken  
  Blåsbortvegen  
  Garverivegen 1, 4, 6, 8  
  Hadelandsvegen 2080-2158, 2181-2229  
  Haugsgutua  
  Mellerudgutua  
  Nedre Frøislievegen  
  Nordliagutua  
  Oppdalslinna 1-27, 6-28  
  Randsfjordlinna 62-72  
  Roalinna  
  Runden  
  Rypsekkvegen  
  Sagbråtan  
  Sandsvegen  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Bakketunvegen  
  Bjørgevegen  
  Bureiservegen  
  Helgelandsbråtan  
  Kongevegen  
  Korsrudlinna Unntatt 51  
  Lundvegen  
  Løkengutua  
  Vestre Helgelands Veg  
  Øiskoggutua  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51  
  Gamlevegen  
  Grindvollgata  
  Grindvollinna 300-678, 301-699  
  Haugenvegen  
  Kvennvegen  
  Maristugutua  
  Markatoppen  
  Nedre Ulven Veg  
  Skirstadgutua  
  Skogheimvegen  
  Stasjonsgata  
  Ulvengutua  
  Vaterudsvegen  
     
Mat/restavfall Fredag  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Papir/plastemballasje Fredag  4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52  
  Bjørgevegen Kun 96  
  Blistenvegen Kun 165  
  Brokerudvegen  
  Flågenvegen  
  Gamle Møllevegen  
  Hadelandsvegen 2502, 2512, 2516, 2520  
  Hagareksla  
  Korsrudlinna Kun 51  
  Lunnerlinna 2-12, 3, 13-23  
  Morkagutua  
  Myrstugrenda  
  Nedre Jernbaneveg  
  Råstadbakka  
  Søndre Ålsveg 311-803, 348-818  
     
Mat/restavfall Mandag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Mandag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Blistentoppen  
  Blistenvegen 3-135, 70-140  
  Brennbekkvegen  
  Frøisligutua  
  Garverivegen 28-48, 31-63  
  Hadelandsvegen 2335-2375, 2396-2422  
  Hasselbakken  
  Heierenga  
  Husergutua  
  Kapellvegen  
  Leikvinvegen  
  Liavegen  
  Lisbergvegen  
  Møllevegen  
  Oppdalslinna 53-835, 64-726  
  Raastadvegen  
  Råstadbakka  
  Skardbrennvegen  
  Skjervagutua  
  Skjervetråkket  
  Sollivegen  
  Søndre Ålsveg 822, 826  
  Tangentråkket  
  Østenggutua  
  Østengstubben  
     
Mat/restavfall Tirsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Tirsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bratlievegen  
  Brovollvegen  
  Grualia  
  Haakenstadlinna  
  Hadelandsvegen 1691-1919, 1708-1954  
  Hellerudvegen  
  Hovlandsvegen  
  Hyttabakken  
  Kapellvegen 4-216, 15-183  
  Kilstadgutua  
  Lognavegen  
  Maurtvedtgutua  
  Munkerudvegen  
  Nordre Fegate  
  Sølvtjernsvegen  
  Tveitavegen  
     
Mat/restavfall Onsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Onsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Bjørgesetervegen  
  Fjellhammervegen  
  Hadelandsvegen 159-1602, 281-1617  
  Haganvegen  
  Hasskaubakken  
  Kloppasvingen  
  Kloppavegen  
  Monserudvegen  
  Piperveien 502, 512, 553, 554  
  Rundelsvegen  
  Strykenenga  
  Sørlivegen  
  Tangenvegen  
  Vestbygdvegen  
  Viubråten  
     
Mat/restavfall Torsdag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Torsdag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Askersrudvegen  
  Dæhlinvegen  
  Gjerdingsvegen  
  Grindvollinna Kun 122  
  Hallumsvegen  
  Halvorsrudveien  
  Orenvegen  
  Randsfjordlinna 429-455, 438-526  
     
Mat/restavfall Fredag  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Papir/plastemballasje Fredag  1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49  
  Belternvegen  
  Bratholtvegen  
  Frågåttvegen  
  Jostadvolla  
  Kalrastvegen  
  Kongellbakken  
  Larmerudvegen  
  Lensmannsvika  
  Muttastien  
  Muttavegen  
  Myllabakken  
  Myllagrenda  
  Myllavegen 39-627, 44-620  
  Nordstrandkollen  
  Oppenvegen  
  Pankavegen  
  Randsfjordlinna 111-187, 112-176  
  Ryavegen  
  Saltsyregutua  
  Skaugerudlia  
  Snålvegen  
  Sveasvingen  
  Sveavegen  
  Sørenggutua  
  Viggervegen  
  Vollabakken  
  Vollavegen  
  Åsvegen  
     

Copyright © 2015. All Rights Reserved Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.