sorteringsplakat

På besøk nå

Vi har 14 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Følg oss på Google+

  bioanlegg

Velkommen til vårt moderne avfallsanlegg


Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud fylke.

Adresse: Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker
Tlf: 61314720